SINAPIUS-HORČICKA, Ján (1. 11. 1625 Oravský Podzámok – 6. 8. 1682 Halle)

0
58

Štúdium: V Prešove, Kráľovci, a v Toruni

Pôsobenie: Konkrektor v Bánovciach nad Bebravou, rektor školy v Hlohovci (1649), farár v Skalici (1652 – 1655), Veličnej (1655 – 1661), Trenčíne (1662 – 1668), Brezne (1668 – 1669) a v Hlohovci (1669 – 1672), senior dolnotrenčianskej župy (od roku 1672)

Evanjelický kňaz, spisovateľ. Písal príležitostnú poéziu v nemeckom a latinskom jazyku, náboženskú i svetskú literatúru (napr. úvahy o ideálnom panovníkovi Idea boni principis), je autorom latinskej učebnice protestantského náboženstva pre bohoslovcov Parva schola (1658), ktorú vydal v Skalici. Bol bratom Daniela Sinapiusa-Horčičku, slovenského barokového spisovateľa.

Literatúra: Slovenský biografický slovník V. Martin : Matica slovenská, 1992. s. 263.