SCHUSTER (Šuster), Konštantín (31. 7. 1817 Skalica – 23. 7. 1899 Vác, Maďarsko)

0
39

Štúdium: Formácia v piaristickej reholi (od r. 1831), filozofia vo Vacove, teológia v Nitre a v Jure pri Bratislave (1834 – 1835)

Pôsobenie: Učiteľ v Leviciach (1836 – 1837), učiteľ na piaristických gymnáziách vo Vacove a v Pešti (od r. 1840), vychovávateľ v rodine grófa Pálfiho v Benátkach, kaplán v Baji (1857), notár cirkevného súdu (1858), tajomník a knihovník kaločského arcibiskupa (1864), kanonik (1865), správca seminára (1868) a arcibiskupských majetkov v Kalocsi (1870), titulárny opát (1872), košický biskup (1877), skutočný vnútorný tajný radca (1881), vacovský biskup (1886)

Cirkevný hodnostár, mecén, publicista. Daroval veľké sumy na dobročinné ciele, stavby kostolov, cirkevných škôl, sirotincov, medzi nimi i na obnovu dómu sv. Alžbety v Košiciach. Založil dievčenský výchovný ústav Inštitút blahoslavenej Panny v Prešove, bol členom hornej komory uhorského parlamentu, v roku 1869 bol vyznamenaný veľkokrížom Leopoldovho radu, v roku 1882 veľkokrížom Radu Františka Jozefa a v roku 1888 Radom železnej koruny 1. triedy. Vydal popularizačnú príručku zemepisu, prispieval do náboženských časopisov.

Literatúra: BAGIN, A. Dvaja veľkí rodoľubovia. Trnava : SSV, 1987; PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 1359; Slovenský biografický slovník V. Martin : Matica slovenská, 1992. s. 548.