pondelok, 27 mája, 2024

SCHRÖER, Gottfried Tobiáš (14. 6. 1791 Bratislava – 2. 5. 1850 Bratislava)

Štúdium: Základná škola v Bratislave (1798), Skalici (1803 – 1804) a Győri (1804 – 1805), evanjelické lýceum v Bratislave, teológia a filozofia na univerzite v Halle (1816 – 1817) Pôsobenie: Učiteľ v Soprone, Viedni, Güssingu, Pezinku (1816) a Modre, profesor histórie,...

SASINEK, František Víťazoslav (11. 12. 1830 Skalica – 17. 11. 1914 Graz)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1840 – 1844) a v Szolnoku (1844 – 1846), vstup do kapucínskeho kláštora vo Viedenskom Novom Meste (1846), filozofia v Tate a v Bratislave (1847 – 1850), teológia v Scheibse (1850 – 1851) a v Bratislave (1851 –...

SLOBODA, Daniel (20. 12. 1809 Skalica – 10. 11. 1888 Rusava)

Štúdium: Gymnázium v Modre (1824 – 1828), evanjelická teológia v Bratislave (1829 – 1832) Pôsobenie: Tajomník Spoločnosti česko-slovanskej (1831 – 1832), kaplán na Myjave (1833 – 1836), farár v Rusave (od r. 1837) Botanik, etnograf, prekladateľ. Zbieral ľudové piesne,...

SZALATNAI-RÁCHEL, Rudolf (23. 10. 1904 Zvolenská Slatina – 23. 3. 1977 Budapešť)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1916 – 1924), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1924 – 1929), Prahe (1929 – 1930), Viedni, Budapešti, Krakove Pôsobenie: Profesor maďarského učiteľského ústavu (1930 – 1934), pracovník Univerzitnej knižnice v Bratislave (1945 –...

STRAUSS, Pavol (30. 8. 1912 Liptovský Mikuláš – 3. 6. 1994 Nitra)

Štúdium: Gymnázium v Liptovskom Mikuláši (1922 – 1931), medicína vo Viedni (1931 – 1932) a v Prahe (1932 – 1937), štúdium hry na klavír Pôsobenie: I. interná klinika u prof. Schmidta v Prahe (1937), zborová nemocnica v Plzni, plukovná nemocnica v Ružomberku...

SCHUSTER (Šuster), Konštantín (31. 7. 1817 Skalica – 23. 7. 1899 Vác, Maďarsko)

Štúdium: Formácia v piaristickej reholi (od r. 1831), filozofia vo Vacove, teológia v Nitre a v Jure pri Bratislave (1834 – 1835) Pôsobenie: Učiteľ v Leviciach (1836 – 1837), učiteľ na piaristických gymnáziách vo Vacove a v Pešti (od r. 1840), vychovávateľ...

SRHOLEC, Anton (12. 6. 1929 Skalica – 7. 1. 2016 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Trnave a Šaštíne, rímsko-katolícka teológia, formácia v saleziánskej reholi (1946 – 1950), vysvätený za kňaza v Turíne v roku 1970 Pôsobenie: Kostolník s povolením vypomáhať v kňazských prácach v kostole Nanebovzatia...

SYLLA, Miroslav (15. 11. 1887 Kostelec nad Labem – 1979)

Štúdium: Večerný kurz figurálnej kresby u profesora A. Jakescha (1904 – 1905), škola Vladimíra Županského (1905 – 1906), umelecko-priemyselná škola u profesorov Dítěho, Preislera a Maška (1906 – 1909), špeciálna škola u architekta profesora Kotěru (1909 –...

SILLINGER, Pavel RNDr. (19. 7. 1905 Skalica – 29. 8. 1938 Brno)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, prírodopis a chémia na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe Pôsobenie: Pomocná vedecká sila (1928 – 1931), nehonorovaný asistent v Botanickom ústave Karlovej univerzity (od r. 1931), učiteľ na stredných školách v Prahe (od r. 1932),...

STANKOVIČ, Ján (1591 Skalica – 25. 12. 1673)

Štúdium: Rímskokatolícka teológia v Ostrihome a v Trnave Pôsobenie: Kanonik a farár v Trnave, vstup do jezuitskej rehole (1627), misionár na územiach obsadených Turkami, kazateľ a predstavený v Šoprone. Kazateľ, misionár. Má podiel na prijatí jezuitskej rehole mestom Skalica. Vo svojich literárnych dielach...