SCHRÖER, Gottfried Tobiáš (14. 6. 1791 Bratislava – 2. 5. 1850 Bratislava)

0
160
Schroer Tobias Gottfried

Štúdium: Základná škola v Bratislave (1798), Skalici (1803 – 1804) a Győri (1804 – 1805), evanjelické lýceum v Bratislave, teológia a filozofia na univerzite v Halle (1816 – 1817)

Pôsobenie: Učiteľ v Soprone, Viedni, Güssingu, Pezinku (1816) a Modre, profesor histórie, archeológie a estetiky na evanjelickom lýceu v Bratislave (1817 – 1840), subrektor (1823), rektor (1843 – 1844), c. k. dištriktuálny školský inšpektor a školský radca bratislavského dištriktu (1850)

Pedagóg, spisovateľ. Počas svojho pôsobenia na bratislavskom lýceu významne ovplyvnil výchovu študentov štúrovskej generácie, najmä Ľudovíta Štúra, Jána Kalinčiaka a Sama Chalupku. Písal drámy, cirkevno-politické rozpravy, učebnice, pamäti, vlastenecké básne, rozvinul štúdium latinského jazyka a historických disciplín, na bratislavskom lýceu založil Nemecký spolok.

Literatúra: BUCHTA, F. Skalica a Záhorie. Skalica : Formát, 2008. s. 79-82; Slovenský biografický slovník V. Martin : Matica slovenská, 1992. s. 239.

Predchádzajúci článokSCHUSTER (Šuster), Konštantín (31. 7. 1817 Skalica – 23. 7. 1899 Vác, Maďarsko)
Ďalší článokSASINEK, František Víťazoslav (11. 12. 1830 Skalica – 17. 11. 1914 Graz)