utorok, 24 mája, 2022

Záhorie č. 2/2000

PhDr. Marta Melníková: Banské podnikanie na Malackom panstve Pálfiovcov v 17. a 18. storočí Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Skalické krásne Zuzany MVDr. Pavol Hallon: Spor...

Záhorie 4/2014

JUDr. Ľuboš Vodička: Pamiatky vojny na Dúbravskej Hlavici Marián Náhlik: Náhrobok významného šľachtica v Senici Mgr. Pavol Vrablec, PhD.: Kráľovská poľovačka v Malackách Mgr. Štefan Papp: Imrich...

Záhorie 1/2017

PhDr. Viera Drahošová: Na úvod 26. ročníka PhDr. Mária Zacharová: Sklárne v Malých Karpatoch PhDr. Robert Bača: Karel Andel a Skalica MUDr. Dagmar Kanisová:...

Záhorie č. 3/2000

Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Štúrovo putovanie po Záhorí MUDr. Felix Pobuda: Násilne prerušené exercície medikov v Radošovciach Pavel Proksa: "...ať se ti ozve člověk!" /K...

Záhorie 2/2011

Mgr. Mária Kršková: Výroba ručného papiera na Záhorí Akad. mal. Štefan Štefka: Pestovanie konopí v našom kraji PhDr. Peter Brezina: K stavebnej histórii Štefanova MUDr. Dagmar Kanisová:...

Záhorie č. 5/2005

Mgr. Peter Sabov: Stopy knižnej kultúry za múrmi skalického františkánskeho kláštora Mgr. Michal Jozefovič: Názvy obcí Skalického okresu Mgr. Štefan Papp: Záhorie - „rodisko“ Spolku...

XIII. ročník 2004

-bad-: Návraty a posuny Štefana Ortha (správa). 4, s. 32-33. Čársky, M., Ing.: Fotograf a maliar Andel Pinkalský. 5, s.13-17. Čársky, M., Ing.: Nobilis Egbeliensis. 1,...

Záhorie č. 4/1992

Ing. Anna Faragulová: Mosty PhDr. Miroslav Juza, Mgr. Peter Juza: Ferdiš Kostka - človek, ktorý oživoval hlinu Prof. PhDr. Rudolf Krajčovič, DrSc.: Názvy záhorských obcí I. Ľudovít...

Záhorie č. 6/2004

RNDr. Eva Kalivodová: Zimní hostia na Záhorí Vladimír Jamárik: Dedičstvo po Kumánoch Mgr. Martin Hoferka: Unínske kostoly PhDr. Štefan Zajíček: Dvadsať rokov Záhorskej galérie v Senici Náš rozhovor...

Záhorie č. 6/2002

PhDr. Mária Zajíčková: Zvyky pri predaji a kúpe hospodárskych zvierat PhDr. Štefánia Poláková: Činnosť slovenského národného divadla nitranského v Sobotišti založeného 1841 Štefan Palkovič (Michalín): Roráty,...

Záhorie č. 6/1998

MVDr. Pavol Hallon: Rozdelenie trhovej osady Cheturtukhyel /Plavecký Štvrtok/ Mgr. Antonín Konečný: Anglické desanty na Záhorí PhDr. Viera Drahošová: Svätý Mikuláš a jeho patrocínium na Záhorí Mgr....

XV. ročník 2006

Balgová, A. Mgr.: Chrámová hudba v Skalici v minulosti. 1, 2006, s. 3-9. Benža, M., PhDr., CSc.: Prietrž mala šťastie ... (recenzia). 6, 2006, s....