pondelok, január 27, 2020

Záhorie 4/2014

JUDr. Ľuboš Vodička: Pamiatky vojny na Dúbravskej Hlavici Marián Náhlik: Náhrobok významného šľachtica v Senici Mgr. Pavol Vrablec, PhD.: Kráľovská poľovačka v Malackách Mgr. Štefan Papp: Imrich...

Záhorie 2/2011

Mgr. Mária Kršková: Výroba ručného papiera na Záhorí Akad. mal. Štefan Štefka: Pestovanie konopí v našom kraji PhDr. Peter Brezina: K stavebnej histórii Štefanova MUDr. Dagmar Kanisová:...

Záhorie č. 3/2000

Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Štúrovo putovanie po Záhorí MUDr. Felix Pobuda: Násilne prerušené exercície medikov v Radošovciach Pavel Proksa: "...ať se ti ozve člověk!" /K...

Záhorie č. 2/2000

PhDr. Marta Melníková: Banské podnikanie na Malackom panstve Pálfiovcov v 17. a 18. storočí Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Skalické krásne Zuzany MVDr. Pavol Hallon: Spor...

Záhorie č. 5/2005

Mgr. Peter Sabov: Stopy knižnej kultúry za múrmi skalického františkánskeho kláštora Mgr. Michal Jozefovič: Názvy obcí Skalického okresu Mgr. Štefan Papp: Záhorie - „rodisko“ Spolku...

Záhorie č. 6/2004

RNDr. Eva Kalivodová: Zimní hostia na Záhorí Vladimír Jamárik: Dedičstvo po Kumánoch Mgr. Martin Hoferka: Unínske kostoly PhDr. Štefan Zajíček: Dvadsať rokov Záhorskej galérie v Senici Náš rozhovor...

Záhorie č. 6/2002

PhDr. Mária Zajíčková: Zvyky pri predaji a kúpe hospodárskych zvierat PhDr. Štefánia Poláková: Činnosť slovenského národného divadla nitranského v Sobotišti založeného 1841 Štefan Palkovič (Michalín): Roráty,...

Záhorie č. 6/1998

MVDr. Pavol Hallon: Rozdelenie trhovej osady Cheturtukhyel /Plavecký Štvrtok/ Mgr. Antonín Konečný: Anglické desanty na Záhorí PhDr. Viera Drahošová: Svätý Mikuláš a jeho patrocínium na Záhorí Mgr....

Záhorie 1/2017

PhDr. Viera Drahošová: Na úvod 26. ročníka PhDr. Mária Zacharová: Sklárne v Malých Karpatoch PhDr. Robert Bača: Karel Andel a Skalica MUDr. Dagmar Kanisová:...

Záhorie 4/2016

  Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Ústredná osobnosť Vajanského románu Kotlín PhDr. Mária Zacharová: Náčrt mestečka Gajary z roku 1783 Mgr. Martin Macejka: Z histórie svätých schodov v Malackách PhDr. Alena Minarechová: Lovkyňa...

XIII. ročník 2004

-bad-: Návraty a posuny Štefana Ortha (správa). 4, s. 32-33. Čársky, M., Ing.: Fotograf a maliar Andel Pinkalský. 5, s.13-17. Čársky, M., Ing.: Nobilis...

VII. ročník 1998

Antálková, M.: Veľká prestávka. 4, s. 35-36 Benceová - Zálesňáková, E.: Vánoce a vánoční zvyky. 6, s. 30-31 Černý, V., MUDr.: Ít rovnú cestú, to je...