nedeľa, 3 marca, 2024

XVI. ročník 2007

Balgová, A., Mgr.: Hudobná kultúra a činnosť spolkov v Skalici do roku 1918. 6, 2007, s. 5-9. Benža, M., PhDr., CSc.: Ivan Knotek: Záhorie – Kraj medzi Karpatami a Moravou (recenzia). 1, 2007, s. 34. Benža,...

Záhorie č. 6/2007

Richard Drška: Vojensko - politická situácia na severnom Záhorí v druhej polovici 17. storočia. Rekatolizácia Mgr. Alexandra Balgová: Hudobná kultúra a činnosť spolkov v Skalici do roku 1918 Prof. PhDr. Eva Fordinálová, Csc.: Prečo "Miloslav" Braňo Kolény:...

Záhorie č. 5/2007

Mgr. Richard Drška: Vojensko – politická situácia na severnom Záhorí v druhej polovici 17. storočia (1. časť, osmanský vpád v roku 1663) Mgr. Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra v Uníne a Radimove Mgr. Michal Jozefovič: Chotárne...

Záhorie č. 4/2007

PhDr. Tomáš Tandlich: Artikuly kožušníckeho cechu na Plaveckom panstve z roku 1669 Jozef Stupavský: Tristo rokov od bitky pri Plaveckom hrade Mgr. Matej Hanula: Lekár slovenského poľnohospodárstva - Dr. Pavel Blaho PhDr. Peter Michalovič: Dr. Pavel Blaho...

Záhorie č. 3/2007

Mgr. Martin Hoferka: Konfesionálne zloženie obyvateľstva Stupavského vicearchidiakonátu v 2. pol. 19. storočia PhDr. Mária Zajíčková: Stavebný ruch v Skalici v rokoch 1632-33 MUDr. Július Bobovnický: Eugen Vesnin - nepoznaný a nedocenený básnik z...

Záhorie č. 2/2007

Mgr. Martin Hoferka: Konfesionálne zloženie obyvateľstva malackého vicearchidiakonátu v 2. pol. 19. storočia PhDr. Peter Michalovič: Folkloristi z Unína v živom rozhlasovom vysielaní v 30. rokoch 20. storočia Margita Kániková: Odídem do ďaleka, kde ni rodný...

Záhorie č. 1/2007

Mgr. Milan Petráš: K histórii zberu a pestovania liečivých rastlín na Záhorí Andrej Závodný: O názvoch riek a potokov na Záhorí Eva Gabrišková - Antónia Nerádová - Margita Povodová: SUCHOHRAD Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Tablicova...