Záhorie č. 1/2007

O názvoch riek a potokov na Záhorí Andrej Závodný

0
720

Mgr. Milan Petráš: K histórii zberu a pestovania liečivých rastlín na Záhorí
Andrej Závodný: O názvoch riek a potokov na Záhorí
Eva Gabrišková – Antónia Nerádová – Margita Povodová: SUCHOHRAD
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Tablicova inšpirácia Skalicou
Vladimír Jamárik: „Picigel“ Jána Jamárika „Traxlera“
RNDr. Alžbeta Cvachová: Zlatobyľ obrovská a zlatobyľ kanadská – vážne nebezpečenstvo pre pôvodné druhy rastlín
Prof. PhDr. Ľubomír Ďurovič, DrSc.: Za dr. Jozefom Špetkom

RECENZIE
So srdcom na Slovensku (Eva Fordinálová)
Ivan Knotek: Záhorie – Kraj medzi Karpatami a Moravou. Vlastným nákladom autora, 2006 (M. Benža)
Špačkova piata kniha Niečo o abecede (P. Michalovič)