piatok, 24 mája, 2024

XXIV. ročník (r. 2015)

Bibliografia XXIV. ročníka (r. 2015) časopisu Záhorie Bača, Robert, PhDr. – Bartík, Juraj, PhDr.: Bronzové meče zo Záhoria. 4, 2015, s. 2-5. Bača, Robert, PhDr.: Kto bol Dezider Tomeček? 3, 2015, s. 15-19. Bača, Robert, PhDr.: Veľkomoravské...

Záhorie 6/2015

            Mgr. Štefan Papp: Zemiansky rod z Lopašova PhDr. Peter Brezina: Básnik a diakon Pavel Kadlečík z Podbranča PhDr. Viera Drahošová: Záhorské múzeum v 110. roku svojej existencie František Matúš: Zabudnutá historka o Mackovi Ján Pardubský: Odtok dažďovej vody v Skalici v minulosti/ z fotoarchívu Mgr. Tomáš...

Záhorie 5/2015

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Vojnové udalosti v Uníne v roku 1945 Ľubomír Batka st.: Z dejín evanjelickej školy v Sobotišti (roky 1600 - 1781) PhDr. Martin Jurčo, PaedDr. Andrej Závodný, PhD.: Básnický impresionista Ján Rak Mgr. Pavol Vrablec, PhD.: Prevrat vo Veľkých...

Záhorie 4/2015

PhDr. Robert Bača - PhDr. Juraj Bartík: Bronzové meče zo Záhoria Svatopluk Rutar: Záhadné kůly v řece Moravě /preberáme z Malovaného kraja Ing. arch. Ľubomír Mrňa, CSc.: Architekt Fridrich Weinwurm Mgr. Ivana Červenková, PhD.: Život v Šaštíne za prvej ČSR na stránkach staničnej...

Záhorie 3/2015

Cecilia Szakolczay: Ernest Riegler-Skalický (1890 - 1968) MUDr. Dagmar Kanisová: K histórii ňáriovského rodu na Brančskom panstve PhDr. Robert Bača: Kto bol Dezider Tomeček? Mgr. Ivana Červenková, PhD.: Gbely za prvej ČSR na stránkach staničnej kroniky ThLic. Mgr....

Záhorie 2/2015

            Mgr. Peter Šťastný: Germánsky žiarový hrob z Borského Mikuláša Mgr. Božena Juríčková: Július Koreszka 1895 - 1958 Ku storočnici Pavla Bunčáka Miroslav Brück: Nezabúdanie Viera Lukáčková: Pavel Bunčák v krajine detstva PhDr. Viera Drahošová: Podujatia venované storočnici Pavla Bunčáka PhDr. Jozef Špaček: Obraz Skalice v hranom filme Mgr. Richard...

Záhorie 1/2015

Augustín Rebro: Smradľavky na Záhorí Ku storočnici Jána Boora PhDr. Jaroslav Blaho: Spomienka na Jána Boora Bc. Pavol Mihál: Slávnostné podujatie k 100. výročiu narodenia Jána Boora v Holíči Štefan Horský: Sedemdesiatiny prvej povojnovej známky zo Skalice PhDr. Viera Drahošová: Rodný dom a úcta k...