nedeľa, 3 marca, 2024

XXII. ročník (rok 2013)

Bibliografia XXII. ročníka (r. 2013) časopisu Záhorie Bahýl, Vladimír, Doc., RNDr., CSc., a kol.: Je kostolík v Kopčanoch z obdobia Veľkej Moravy? 5, 2013, s. 7-10. Bíla, Zdenka: Jak sem si dala zahrát v rádiju -...

Záhorie 6/2013

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Zobrazenie solúnskych bratov v sakrálnych pamiatkach Záhoria Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Príspevok Záhoria do „času nádejí“ 150. výročie vydania Jána Hollého Spisov básnických Mgr. Richard Drška: O vnímaní času...

Záhorie 5/2013

Ing. arch. Andrej Botek a kol.: Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc. a kol.: Je kostolík v Kopčanoch z obdobia Veľkej Moravy? Mgr. Mária Zacharová: Valchy a výroba súkna na južnom...

Záhorie 4/2013

Mgr. Richard Drška: Jubilejný rok 1863 a Kúty Mgr. Michal Jozefovič, PhD.: Názvy niektorých obcí južného Záhoria PaedDr. PhDr. Peter Mráz, PhD.: Alexander Rudnay v poézii Jána Hollého a Bohuslava Tablica Mgr. Václav Lunga: Rekatolizace na milotickém...

Záhorie 3/2013

Mgr. Marián Čurný, PhD., Mgr. Pavol Jelínek, PhD.: Historická výroba tehál na Záhorí PhDr. Marián Kamenčík, PhD.: Kopčiansky rodák Pavel Vajaj a jeho veršovnícka misia PhDr. Mária Zajíčková: Obzor - tribúna včelárskej osvety Ing. Zuzana Juríčková, PhD.:...

Záhorie 2/2013

PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD.: Jaskyňa Dzeravá skala pri Plaveckom Mikuláši Mgr. Ivana Fialová: Cholerová epidémia na cisárskom panstve Holíč v roku 1831 Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Štedrý mecén slovenskej kultúry 200. výročie narodenia Jozefa Ščasného PhDr....

Záhorie č. 1/2013

Príhovor PhDr. Kristian Elschek: Archeologické výskumy a nový kniežací hrob z doby rímskej v Zohore Mgr. Richard Drška: Betlehemy z kostolov na Záhorí Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Ľudovít Štúr mu sedával pri nohách K 200. výročiu...