sobota, 13 apríla, 2024

Bibliografia X. ročník 2001

-bad- : Mladí keramikári v Skalici. 4, s. 32-33. -bad- : Výstava Dušana Grečnera vo Veselí. 4, s. 31-32. Bedrna, Z., Ing., DrSc., Doc.: Jazvy v pôdach Záhoria. 2, s. 21-26. Černý, V., MUDr.: „Také nožňice nemá...

Záhorie č. 6/2001

PhDr. Štefánia Poláková: Z divadelnej histórie Skalice do roku 1945 PhDr. Štefan Zajíček: Maliar Dominik Skutecký MVDr. Pavol Hallon: Sobotišťský chudobinec – špitál Stanislav Chromek: Židovské cintoríny na Záhorí Náš rozhovor s jazykovedcom Jánom Horeckým RNDr. Anton Dinka: Poľovníctvo...

Záhorie č. 5/2001

Mgr. Frederik Federmayer: Erby pánov korlátskeho hradu (V. časť, 17. – 18. storočie) Vladimír Jamárik: Zaniknuté osady na okolí Senice MVDr. Pavol Hallon: Netradičné habánske výrobky Pavel Proksa: Básnik Michal Semian (3.8.1741 - 29.4.1812) PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.:...

Záhorie č. 4/2001

Mgr. Frederik Federmayer: Erby pánov korlátskeho hradu (IV. časť, 16. – 18. storočie) Stanislav Chromek : Zámeček – neznámy hrad PhDr. Mária Zajíčková: Skalické hospodárske a vinohradnícke družstvo PhDr. Mária Zajíčková: Významné výročia obce Šajdíkove Humence Mgr. Alena...

Záhorie č. 3/2001

Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Záhorák priviedol Konštantína Filozofa a Metoda z Byzancie na Devín (Záhorie v Hollého epose Cyrillo-Metodiáda) Mgr. Frederik Federmayer: Erby pánov korlátskeho hradu (III. časť, 16. – 18. storočie) Pavel Proksa: Ladislav...

Záhorie č. 2/2001

Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Putovanie Pavla Dobšinského po Záhorí Mgr. Frederik Federmayer: Erby pánov Korlátskeho hradu II. časť (16. storočie) MVDr. Pavol Hallon: Literárno - dramatická tvorba malackého duchovenstva RNDr. Anton Dinka: Z histórie rybárstva v...

Záhorie č. 1/2001

PhDr. Viera Drahošová: Múzeum v Skalici 95-ročné Mgr. Frederik Federmayer: Erby pánov Korlátskeho hradu (15. – 16. storočie) PaedDr. Lucia Petrášová: Prvky biblického štýlu v svadobných rečiach na Záhorí Akad. mal. Milan Kubíček: „Cholerový cinter“ v...