Záhorie č. 6/2001

Židovské cintoríny na Záhorí Chromek Stanislav

0
717

PhDr. Štefánia Poláková: Z divadelnej histórie Skalice do roku 1945
PhDr. Štefan Zajíček: Maliar Dominik Skutecký
MVDr. Pavol Hallon: Sobotišťský chudobinec – špitál
Stanislav Chromek
: Židovské cintoríny na Záhorí
Náš rozhovor s jazykovedcom Jánom Horeckým
RNDr. Anton Dinka: Poľovníctvo na slovenskom Pomoraví
Mgr. Martin Hoferka: Zvyky nám treba zachovať (alebo „O uňínskéj slijovici“)
Ján Gavorník: Výrobky zámočníkov z Vrboviec

RECENZIE
Sny Andreja Žarnova o kuklovských púpavách (Eva Fordinálová)
Živé striebro záhoráčtiny (Štefan Moravčík)

SPRÁVY
Seminár k 785. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Jablonové (-HN-)
Propagačná skladačka obce Kúty (-zaj-)
Krst pohľadnice ako doping pre sebavedomie (-ps-)
Hrnčiarske metamorfózy (Dana Janášková)
Geologické múzeum v Starom kameňolome Devín (Katarína Zlochová)
Blahoželáme