X. ročník 2001

Bibliografia X. ročníka (r. 2001) časopisu Záhorie

0
679

-bad- : Mladí keramikári v Skalici. 4, s. 32-33.
-bad- : Výstava Dušana Grečnera vo Veselí. 4, s. 31-32.
Bedrna, Z., Ing., DrSc., Doc.: Jazvy v pôdach Záhoria. 2, s. 21-26.
Černý, V., MUDr.: „Také nožňice nemá ňigdo!“. 5, s. 19.
Damborský, S.: Premeny Vianoc v Kopčanoch. 6, s.
Dinka, A., RNDr.: Poľovníctvo na slovenskom Pomoraví. 6, s.
Dinka, A., RNDr.: Z histórie rybárstva v Skalici. 2, s.16-18.
-dra- : Amfo a diafoto. 2, s. 30.
-dra- : Blahoželáme! 6, s.
-dra- : Ďalšia pocta Albínovi Brunovskému. 5, s. 31.
-dra- : Desať rokov Malackého hlasu. 2, s. 29.
-dra- : Habáni v Sobotišti. 5, s. 34.
-dra- : Hausart. 3, s. 30.
-dra- : Kompou do Rakúska. 3, s. 31.
-dra- : Levárčanský slovník. 5, s. 30-31.
-dra- : Odborný seminár v Gbeloch. 5, s. 29-30.
-dra- : Pamätná tabuľa Pavlovi Bunčákovi. 4, s. 32.
-dra- : Pavol Hallon: Dejiny františkánskeho chrámu Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Malackách. 3, s.27-28.
-dra- : Pohladenie knihálie. 5, s. 29.
-dra- : Radimov 2001. 2, s. 30.
-dra- : Skalické dni 2001. 5, s. 20-22.
-dra- : Stupavské Dni zelá. 5, s. 32-33.
-dra- : Svetový deň mlieka i v Senici. 3, s. 31.
-dra- : Vladimír Jamárik – osemdesiatročný. 5, s. 27-28.
-dra- : Vrbovčianska izba. 5, s. 31-32.
-dra-: Pavel Bunčák: Záhradník snov. 1, s.35-36.
-dra-: Spomienkové podujatie múzea. 1, s.36-38.
-dra-: Výstava Ex libris a Fotografie Jána Ráčka v múzeu. 1, s. 42.
-dra-: Výstavná činnosť ZM v roku 2000. 1, s. 32-33.
-dra- : Z jednej a druhej strany. 2, s. 29-30.
-dra-: Známka Janko Blaho. 1, s. 38-39.
Drahošová, V., PhDr.: Desať rokov časopisu Záhorie. 1, s. 2-3.
Drahošová, V., PhDr.: Múzeum v Skalici 95-ročné. 1, s. 4-9.
Drška, R.: „Žňa“ v Kútoch. 4, s. 19-20.
Ďurovič, Ľ., PhDr., DrSc., Prof.: Výstava vzorného balenia potravín v Skalici. 2, s. 18-20.
-ef-: Pozdrav ľudovému básnikovi Záhoria. 1, s. 40-41.
-efor- : Pamätnica Gymnázia Jána Bosca v Šaštíne. 5, s. 19-20.
-efor- : Prezentácia knihy Pavla Straussa v Skalici. 3, s. 28.
Federmayer, F., Mgr.: Erby pánov Korlátskeho hradu (15.-16. storočie). 1, s. 10-13. Federmayer, F., Mgr.: Erby pánov Korlátskeho hradu (II. časť, 16. storočie). 2, s. 7-10. Federmayer, F., Mgr.: Erby pánov Korlátskeho hradu (III. časť, 16.-18. storočie). 3, s. 6-10. Federmayer, F., Mgr.: Erby pánov Korlátskeho hradu (IV. časť, 16. –18. storočie). 4, s. 2-5. Federmayer, F., Mgr.: Erby pánov Korlátskeho hradu (V. časť, 17. –18. storočie). 5, s. 2-5. Fordinálová, E., PhDr., CSc., Doc.: Náš rozhovor s literárnym vedcom Pavlom Palkovičom. 4, s. 14-18.
Fordinálová, E., PhDr., CSc., Doc.: Putovanie Pavla Dobšinského po Záhorí. 2, s. 2-7. Fordinálová, E., PhDr., CSc., Doc.: Záhorák priviedol Konštantína Filozofa a Metoda z Byzancie na Devín. 3, s. 2-5.
Fordinálová, E., PhDr., CSc., Prof.: Sny Andreja Žarnova o kuklovských púpavách. 6, s.
Gavlas, V., Mgr.: Kobylky, koníky a modlivky Borskej nížiny. 4, s. 21-24.
Gavorník, J. – Jozefák, P.: Vrbovčianske zvony – 80. výročie posviacky. 2, s. 26-27.
Gavorník, J.: Insitné umenie. 1, s. 39.
Gavorník, J.: Svätcom zaživa. 4, s. 25.
Gavorník, J.: Výrobky zámočníkov z Vrboviec. 6, s.
Grigar, V., PhDr.: J.Pašteka, J.M.Rydlo, K.Petrovský: Andrej Žarnov. 4, s. 26-27.
Grigar, V., PhDr.: Martin Vančo: Stredoveké rotundy na Slovensku. 1, s.34.
Haladejová, M.: Vianoce v domove dôchodcov v Gbeloch. 1, s. 39.
Hallon, P., MVDr.: Literárno – dramatická tvorba malackého duchovenstva. 2, s. 11-15.
Hallon, P., MVDr.: Malackí františkánski kveštári. 3, s. 14-16.
Hallon, P., MVDr.: Netradičné habánske výrobky. 5, s. 8-10.
Hallon, P., MVDr.: Sobotišťský chudobinec – špitál. 6, s.
-HN- : Seminár k 785. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Jablonové. 6, s.
Hoferka, M., Mgr.: Niečo o „uňinskej slijovici“. 6, s.
Homola, A., Ing.: Nové údaje k skalickým mestským poukážkam z roku 1848. 1, s. 21-23. Hrbatý, J., RNDr.: Rieka Myjava. 5, s. 14.
Chromek, S.: Zámeček – neznámy hrad. 4, s. 5-6.
Chromek, S.: Židovské cintoríny na Záhorí. 6, s.
Ilenčíková, A.: Vychádzka do Plaveckého Podhradia. 1, s.29-31.
Jamárik, V.: Zaniknuté osady na okolí Senice. 5, s. 5-8.
Janáčková, D., Mgr.: Igor Balgavý – Hrnčiarske metamorfózy. 6, s.
Jozefák, P.: Vrbovčiansky autobus. 5, s. 18-19.
Kolény, B., Mgr.: Hrdinský zápas o zachovanie dôstojnosti človeka v Rohove. 3, s. 19-22. Kondrót, V., Mgr.: Najpodstatnejšie prikázanie. 4, s. 30.
Kubíček, M., akad. mal.: „Cholerový cinter“ v Máste. 1, s.18-21.
-mh-: Z redakčnej rady. 4, s. 35.
-mh-: Kráľ Jozef, Marianka neoficiálny CD – ROM najstaršieho pútneho miesta na Slovensku. 1, s.35.
Michalovič, P., Mgr.: Spevník ľudových piesní z Brodského. 4, s. 27-29.
Mlynka, L., PhDr., CSc.: Bol raz jeden mlynár. 3, s. 17-19.
Moravčík, Š.: Živé striebro záhoráčtiny. 6, s.
Pachinger, K., RNDr., CSc.: Bobor – staronový Záhorák. 3, s. 22-26.
Palkovič, K., PhDr., CSc.: Náš rozhovor s jazykovedcom Jánom Horeckým. 6, s.
Palkovič, K., PhDr., CSc.: Významný gbelský rodák – poľnohospodársky odborník. 5, s. 12-14.
Panenka, I., RNDr.: Náš rozhovor s lekárom Vladimírom Škutilom. 1, s. 23-29.
Petrášová, L., Mgr.: Prvky biblického štýlu v svadobných rečiach na Záhorí. 1, s. 14-18.
-pm- : Dve fotografické výstavy. 3, s. 29.
-pm- : Kopčany. 5, s. 22.
-pm- : Kvetinové dni v Kátove. 3, s. 30-31.
-pm- : Veľkonočná atmosféra v Smrdákoch. 2, s. 30-31.
-pm- : Výstava v Klube seniorov v Holíči. 1, s. 40.
Poláková, Š., PhDr.: Z divadelnej histórie Skalice. 6, s.
Proksa, P.: Básnik Michal Semian. 5, s. 10-12.
Proksa, P.: Ladislav Pauliny – kňaz, spisovateľ a cirkevný historik. 3, s. 10-13.
-ps- : Krst pohľadnice ako doping pre sebavedomie. 6, s.
-red- : Oslavy 10. výročia časopisu Záhorie. 5, s. 35.
-red- : Oslavy sv. Gorazda v Kútoch. 4, s. 33-34.
-red- : Sobotište. 4, s. 34.
-red- : Šaštín – Stráže mestom. 5, s. 24.
-red- : Výstavy v ekocentre Daphne v Devíne. 4, s. 31.
-red- : Z redakčného stola. 1, s. 41.
Selko, V.: Medzinárodný tábor na ochranu mokradí Záhoria. 5, s. 26-27.
Stanková, A., Mgr.: František Repa. 4, s. 13-14.
Ščibran, J.: Spomienka na rieku Myjavu. 5, s. 15-16.
Špaček, J., PhDr.: Nová zbierka M. Brücka. 4, s. 29-30.
-šz- : Jubilejná výstava klubu holíčskych výtvarníkov. 2, s. 28.
-zaj- : Domácnosť našich starých mám. 3, s. 28-29.
-zaj- : Kúty. 6, s.
-zaj- : Prehliadka krojov v Radošovciach. 5, s. 23.
-zaj- : Zajíčková M.: Senická mliekáreň. 3, s. 27.
Zajíček, Š., PhDr.: Maliar Dominik Skutecký. 6, s.
Zajíček, Š., PhDr.: Nedožité jubileum sochára Františka Draškoviča. 5, s. 16-18.
Zajíček, Š., PhDr.: Prvé medzinárodné sympózium sochy v Gajaroch. 5, s. 24-25.
Zajíček, Š., PhDr.: Výstava Albumov pre Jozefa Jankoviča. 2, s. 27-28.
Zajíčková, M., PhDr.: Skalické hospodárske a vinohradnícke družstvo. 4, s. 7-8.
Zajíčková, M., PhDr.: Významné výročia obce Šajdíkove Humence. 4, s. 8-12.