Bibliografia X. ročník 2001

Bibliografia X. ročníka (r. 2001) časopisu Záhorie

0
709

-bad- : Mladí keramikári v Skalici. 4, s. 32-33.

-bad- : Výstava Dušana Grečnera vo Veselí. 4, s. 31-32.

Bedrna, Z., Ing., DrSc., Doc.: Jazvy v pôdach Záhoria. 2, s. 21-26.

Černý, V., MUDr.: „Také nožňice nemá ňigdo!“. 5, s. 19.

Damborský, S.: Premeny Vianoc v Kopčanoch. 6, s. 27-28.

Dinka, A., RNDr.: Poľovníctvo na slovenskom Pomoraví. 6, s. 21-23.

Dinka, A., RNDr.: Z histórie rybárstva v Skalici. 2, s.16-18.

-dra- : Amfo a diafoto. 2, s. 30.

-dra- : Blahoželáme! 6, s. 36.

-dra- : Ďalšia pocta Albínovi Brunovskému. 5, s. 31.

-dra- : Desať rokov Malackého hlasu. 2, s. 29.

-dra- : Habáni v Sobotišti. 5, s. 34.

-dra- : Hausart. 3, s. 30.

-dra- : Kompou do Rakúska. 3, s. 31.

-dra- : Levárčanský slovník. 5, s. 30-31.

-dra- : Odborný seminár v Gbeloch. 5, s. 29-30.

-dra- : Pamätná tabuľa Pavlovi Bunčákovi. 4, s. 32.

-dra- : Pavol Hallon: Dejiny františkánskeho chrámu Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Malackách. 3, s. 27-28.

-dra- : Pohladenie knihálie. 5, s. 29.

-dra- : Radimov 2001. 2, s. 30.

-dra- : Skalické dni 2001. 5, s. 20-22.

-dra- : Stupavské Dni zelá. 5, s. 32-33.

-dra- : Svetový deň mlieka i v Senici. 3, s. 31.

-dra- : Vladimír Jamárik – osemdesiatročný. 5, s. 27-28.

-dra- : Vrbovčianska izba. 5, s. 31-32.

-dra-: Pavel Bunčák: Záhradník snov. 1, s. 35-36.

-dra-: Spomienkové podujatie múzea. 1, s. 36-38.

-dra-: Výstava Ex libris a Fotografie Jána Ráčka v múzeu. 1, s. 42.

-dra-: Výstavná činnosť ZM v roku 2000. 1, s. 32-33.

-dra- : Z jednej a druhej strany. 2, s. 29-30.

-dra-: Známka Janko Blaho. 1, s. 38-39.

Drahošová, V., PhDr.: Desať rokov časopisu Záhorie. 1, s. 2-3.

Drahošová, V., PhDr.: Múzeum v Skalici 95-ročné. 1, s. 4-9.

Drška, R.: „Žňa“ v Kútoch. 4, s. 19-20.

Ďurovič, Ľ., PhDr., DrSc., Prof.: Výstava vzorného balenia potravín v Skalici. 2, s. 18-20.

-ef-: Pozdrav ľudovému básnikovi Záhoria. 1, s. 40-41.

-efor- : Pamätnica Gymnázia Jána Bosca v Šaštíne. 5, s. 19-20.

-efor- : Prezentácia knihy Pavla Straussa v Skalici. 3, s. 28.

Federmayer, F., Mgr.: Erby pánov Korlátskeho hradu (15.-16. storočie). 1, s. 10-13.

Federmayer, F., Mgr.: Erby pánov Korlátskeho hradu (II. časť, 16. storočie). 2, s. 7-10.

Federmayer, F., Mgr.: Erby pánov Korlátskeho hradu (III. časť, 16.-18. storočie). 3, s. 6-10.

Federmayer, F., Mgr.: Erby pánov Korlátskeho hradu (IV. časť, 16. –18. storočie). 4, s. 2-5.

Federmayer, F., Mgr.: Erby pánov Korlátskeho hradu (V. časť, 17. –18. storočie). 5, s. 2-5.

Fordinálová, E., PhDr., CSc., Doc.: Náš rozhovor s literárnym vedcom Pavlom Palkovičom. 4, s. 14-18.

Fordinálová, E., PhDr., CSc., Doc.: Putovanie Pavla Dobšinského po Záhorí. 2, s. 2-7.

Fordinálová, E., PhDr., CSc., Doc.: Záhorák priviedol Konštantína Filozofa a Metoda z Byzancie na Devín. 3, s. 2-5.

Fordinálová, E., PhDr., CSc., Prof.: Sny Andreja Žarnova o kuklovských púpavách. 6, s. 28-29.

Gavlas, V., Mgr.: Kobylky, koníky a modlivky Borskej nížiny. 4, s. 21-24.

Gavorník, J. – Jozefák, P.: Vrbovčianske zvony – 80. výročie posviacky. 2, s. 26-27.

Gavorník, J.: Insitné umenie. 1, s. 39.

Gavorník, J.: Svätcom zaživa. 4, s. 25.

Gavorník, J.: Výrobky zámočníkov z Vrboviec. 6, s. 26.

Grigar, V., PhDr.: J.Pašteka, J. M. Rydlo, K. Petrovský: Andrej Žarnov. 4, s. 26-27.

Grigar, V., PhDr.: Martin Vančo: Stredoveké rotundy na Slovensku. 1, s. 34.

Haladejová, M.: Vianoce v domove dôchodcov v Gbeloch. 1, s. 39.

Hallon, P., MVDr.: Literárno-dramatická tvorba malackého duchovenstva. 2, s. 11-15.

Hallon, P., MVDr.: Malackí františkánski kveštári. 3, s. 14-16.

Hallon, P., MVDr.: Netradičné habánske výrobky. 5, s. 8-10.

Hallon, P., MVDr.: Sobotišťský chudobinec – špitál. 6, s. 9-11.

-HN- : Seminár k 785. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Jablonové. 6, s. 31-32.

Hoferka, M., Mgr.: Niečo o „uňinskej slijovici“. 6, s. 24-25.

Homola, A., Ing.: Nové údaje k skalickým mestským poukážkam z roku 1848. 1, s. 21-23.

Hrbatý, J., RNDr.: Rieka Myjava. 5, s. 14.

Chromek, S.: Zámeček – neznámy hrad. 4, s. 5-6.

Chromek, S.: Židovské cintoríny na Záhorí. 6, s. 12-17.

Ilenčíková, A.: Vychádzka do Plaveckého Podhradia. 1, s. 29-31.

Jamárik, V.: Zaniknuté osady na okolí Senice. 5, s. 5-8.

Janáčková, D., Mgr.: Igor Balgavý – Hrnčiarske metamorfózy. 6, s. 34-35.

Jozefák, P.: Vrbovčiansky autobus. 5, s. 18-19.

Kolény, B., Mgr.: Hrdinský zápas o zachovanie dôstojnosti človeka v Rohove. 3, s. 19-22.

Kondrót, V., Mgr.: Najpodstatnejšie prikázanie. 4, s. 30.

Kubíček, M., akad. mal.: „Cholerový cinter“ v Máste. 1, s.18-21.

-mh-: Z redakčnej rady. 4, s. 35.

-mh-: Kráľ Jozef, Marianka neoficiálny CD – ROM najstaršieho pútneho miesta na Slovensku. 1, s.35.

Michalovič, P., Mgr.: Spevník ľudových piesní z Brodského. 4, s. 27-29.

Mlynka, L., PhDr., CSc.: Bol raz jeden mlynár. 3, s. 17-19.

Moravčík, Š.: Živé striebro záhoráčtiny. 6, s. 30-31.

Pachinger, K., RNDr., CSc.: Bobor – staronový Záhorák. 3, s. 22-26.

Palkovič, K., PhDr., CSc.: Náš rozhovor s jazykovedcom Jánom Horeckým. 6, s. 18-21.

Palkovič, K., PhDr., CSc.: Významný gbelský rodák – poľnohospodársky odborník. 5, s. 12-14.

Panenka, I., RNDr.: Náš rozhovor s lekárom Vladimírom Škutilom. 1, s. 23-29.

Petrášová, L., Mgr.: Prvky biblického štýlu v svadobných rečiach na Záhorí. 1, s. 14-18.

-pm- : Dve fotografické výstavy. 3, s. 29.

-pm- : Kopčany. 5, s. 22.

-pm- : Kvetinové dni v Kátove. 3, s. 30-31.

-pm- : Veľkonočná atmosféra v Smrdákoch. 2, s. 30-31.

-pm- : Výstava v Klube seniorov v Holíči. 1, s. 40.

Poláková, Š., PhDr.: Z divadelnej histórie Skalice. 6, s. 2-6.

Proksa, P.: Básnik Michal Semian. 5, s. 10-12.

Proksa, P.: Ladislav Pauliny – kňaz, spisovateľ a cirkevný historik. 3, s. 10-13.

-ps- : Krst pohľadnice ako doping pre sebavedomie. 6, s. 33-34.

-red- : Oslavy 10. výročia časopisu Záhorie. 5, s. 35.

-red- : Oslavy sv. Gorazda v Kútoch. 4, s. 33-34.

-red- : Sobotište. 4, s. 34.

-red- : Šaštín – Stráže mestom. 5, s. 24.

-red- : Výstavy v ekocentre Daphne v Devíne. 4, s. 31.

-red- : Z redakčného stola. 1, s. 41.

Selko, V.: Medzinárodný tábor na ochranu mokradí Záhoria. 5, s. 26-27.

Stanková, A., Mgr.: František Repa. 4, s. 13-14.

Ščibran, J.: Spomienka na rieku Myjavu. 5, s. 15-16.

Špaček, J., PhDr.: Nová zbierka M. Brücka. 4, s. 29-30.

-šz- : Jubilejná výstava klubu holíčskych výtvarníkov. 2, s. 28.

-zaj- : Domácnosť našich starých mám. 3, s. 28-29.

-zaj- : Propagačná skladačka obce Kúty. 6, s. 32.

-zaj- : Prehliadka krojov v Radošovciach. 5, s. 23.

-zaj- : Zajíčková M.: Senická mliekáreň. 3, s. 27.

Zajíček, Š., PhDr.: Maliar Dominik Skutecký. 6, s. 6-9.

Zajíček, Š., PhDr.: Nedožité jubileum sochára Františka Draškoviča. 5, s. 16-18.

Zajíček, Š., PhDr.: Prvé medzinárodné sympózium sochy v Gajaroch. 5, s. 24-25.

Zajíček, Š., PhDr.: Výstava Albumov pre Jozefa Jankoviča. 2, s. 27-28.

Zajíčková, M., PhDr.: Skalické hospodárske a vinohradnícke družstvo. 4, s. 7-8.

Zajíčková, M., PhDr.: Významné výročia obce Šajdíkove Humence. 4, s. 8-12.

Predchádzajúci článokZáhorie č. 6/2001
Ďalší článokZáhorie č. 1/2002