Záhorie č. 1/2002

Pamiatka z kaplnky v Medených Hámroch Milan Kubíček

0
639

PhDr. Viera Drahošová: Príhovor
PhDr. Štefánia Poláková: Divadlo v Holíči do roku 1945
Ing. Alexander Homola: Peňažné poukážky zo Skalice v čase I. svetovej vojny
Akad. mal. Milan Kubíček: Pamiatka z kaplnky v Medených Hámroch
PhDr. Michal Eliáš, CSc.: Cestopis do španielskej Murcie
Pavel Proksa: Karol Borsuk
PhDr. Peter Michalovič: „Ráčíte bit veselí?“
Antónia Ilenčíková: Sánkovačka na Podhradí
PhDr. Viera Drahošová: Ohliadnutie za výstavami Záhorského múzea v roku 2001

RECENZIE
Eva Fordinálová: Ranné zamyslenia (Ľudovít Košík)
Eva Fordinálová: Jozef Miloslav Hurban. Hlboké. Skalica 2001 (-dra-)
Sprievodca krajom pod Pajštúnskym hradom, Stupava 2001 (Miroslav Juza)
Nové publikácie o prírode (Miroslav Juza)

SPRÁVY
Kúty privítajú kardinála Tomka (Štefan Palkovič /Michalín/)
Na okraj výstavy betlehemov v Šaštíne (Augustín Nádaský)
Pohľadnice Hlbokého
10 rokov časopisu Záhorie (-dra-)
Gratulácie k 10. výročiu
Blahoželáme!