Záhorie č. 4/2001

Náš rozhovor s literárnym vedcom Pavlom Palkovičom

0
654

Mgr. Frederik Federmayer: Erby pánov korlátskeho hradu (IV. časť, 16. – 18. storočie)
Stanislav Chromek : Zámeček – neznámy hrad
PhDr. Mária Zajíčková: Skalické hospodárske a vinohradnícke družstvo
PhDr. Mária Zajíčková: Významné výročia obce Šajdíkove Humence
Mgr. Alena Stanková: František Repa
Náš rozhovor s literárnym vedcom Pavlom Palkovičom
Richard Drška: „Žňa“ v Kútoch
Mgr. Vladimír Gavlas: Kobylky, koníky a modlivky Borskej nížiny
Ján Gavorník: Svätcom zaživa

RECENZIE
Výberová personálna bibliografia, Úvahy o diele. (Vladimír Grigar)
Spevník ľudových piesní z Brodského (Peter Michalovič)
Nová zbierka M. Brücka (Jozef Špaček)
Najpodstatnejšie prikázanie (Vojtech Kondrót)

SPRÁVY
Výstavy v ekocentre Daphne v Devíne
Výstava Dušana Grečnera vo Veselí (-bad-)
Pamätná tabuľa Pavlovi Bunčákovi (-dra-)
Mladí keramikári v Skalici (-bad-)
Oslavy sv. Gorazda v Kútoch (-mh-)
Sobotište
Z redakčnej rady (-mh-)