štvrtok, 13 júna, 2024

V. ročník 1996

Antálková, M.: Dedičstvo otcov. 4, s. 30 - 31Antálková, M.: Obnovenie tradícií. 6, s. 27 - 28Antálková, M.: Okresná prehliadka dedinských folklórnych skupín. 5, s. 23Bárta, J., PhDr., CSc.: Objaviteľ najstarších archeologických sídlisk na...

Záhorie č. 6/1996

PhDr. Elena Minarovičová, CSc.: Nálezy mincí z rímskej vojenskej stanice v Stupave Mgr. Vladimír Petrovič: Nové skutočnosti vyplývajúce zo Žigmundovej donácie na Holíč MVDr. Pavol Hallon: Poštovňa v Popudinách Mgr. Miroslav Minďáš: Erb obce Vrbovce RNDr. Anton Michálek,...

Záhorie č. 5/1996

PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Aničko milá, čos´ učinila alebo Skalica a kancionále Mgr. Peter Michalovič: Spevák, zberateľ ľudovej piesne a publicista Dr. Janko Blaho Mgr. Miroslav Minďáš: Cechové artikuly PhDr. Mária Zajíčková: Znak obce Šajdíkove Humence PhDr. Juraj...

Záhorie č. 4/1996

PhDr. Viera Drahošová: Štefan Janšák PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Skalica v štúrovskom almanachu Plody Mgr. Miroslav Minďáš: Hierarchia v cechoch Mgr. Vladimír Petrovič, Mgr. Miroslav Minďáš: K otázke vzniku farského kostola sv. Michala v Skalici Náš rozhovor s...

Záhorie č. 3/1996

PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Chýrny liečiteľ František Madva PhDr. Mária Zajíčková: Počiatky organizovaného zberu liečivých rastlín v dobovej tlači Peter Vrablec: Ľudové liečiteľstvo v Závode Čarovná ďatelinka Mgr. Peter MIchalovič: Chodziua ďevenka Náš rozhovor s Ing. Martinou Kučerovou, CSc. RNDr....

Záhorie č. 2/1996

PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Jednotný katolícky spevník a Záhorie Mgr. Miroslav Minďáš: Úpadok a zánik cechov Mgr. Ľudovít Košík: Morové rany v Skalici PhDr. Viera Drahošová: Archeologické objavy v Gbeloch Mgr. Peter Maťovčík: Jozef Závodský a Záhorie Miroslav Hazucha:...

Záhorie č. 1/1996

Na úvod piateho ročníka Mgr. Miroslav Minďáš: Vznik a vývoj cechov Marián Náhlik: Vznik obecných revírov Mgr. Vladimír Petrovič: Hranica a hraničné spory medzi Skalicou a strážnickým panstvom PhDr. Mária Zajíčková: Založenie slovenskej besedy v Senici Mgr. Miroslav Minďáš:...