Záhorie č. 2/1996

Archeologické objavy v Gbeloch Viera Drahošová

0
686

PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Jednotný katolícky spevník a Záhorie
Mgr. Miroslav Minďáš: Úpadok a zánik cechov
Mgr. Ľudovít Košík: Morové rany v Skalici
PhDr. Viera Drahošová: Archeologické objavy v Gbeloch
Mgr. Peter Maťovčík: Jozef Závodský a Záhorie
Miroslav Hazucha: Zoltán Imrich Halmaj
K 100. výročiu novodobých OH
RNDr. Anton Michálek: Vývoj morfologických znakov sídiel na Záhorí a Myjavsku
Náš rozhovor s Ivanom Galambošom, reštaurátorom a pedagógom
PhDr. Miroslav Juza: Erby bratislavského Záhoria
Z dobovej tlače
Mgr. Peter Michalovič: Spomienka na fašiangy
Povesť: Zakliaty poklad
Mgr. Margita Drozdová: Hon na jeleňa

SPRÁVY
Starý Dunaj Ester Plickovej v Záhorskom múzeu (-dra-)

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Gajary (-dra-)
Malacky – kalendár na rok 1996 (-dra-)