pondelok, 4 marca, 2024

XXV. ročník (r. 2016)

Bibliografia XXV. ročníka (r. 2016) časopisu Záhorie Bača, Robert, PhDr.: Archeológ Alexander Ruttkay jubiluje. 3, 2016, s. 20-21. Bača, Robert, PhDr.: Juraj Bárta a paleolitický výskum Záhoria. 2, 2016, s. 6-10. Bača, Robert, PhDr.: Štefan Janšák a...

Záhorie 6/2016

RNDr. Ľubomír Viliam Prikryl, CSc.: Záhorie na najstarších mapách PhDr. Robert Bača: Viktor Šemmer a Záhorie. K 120. výročiu narodenia Mgr. Ľubomír Batka st.: K 200. výročiu narodenia Bohuslava Drahotína Šuleka Ing. Zuzana Juríčková,...

Záhorie 5/2016

PhDr. Robert Bača: Štefan Janšák a obec Prietrž ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Príspevok k cirkevnej správe Letničia Mgr. Ľudovít Košík: Imrich Ján Terchovič, OFM Ing. Ondrej Šantavý - Ing. Pavol Šantavý: Studňa pri Stračinskom potoku PhDr. Peter...

Záhorie 4/2016

  Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Ústredná osobnosť Vajanského románu Kotlín PhDr. Mária Zacharová: Náčrt mestečka Gajary z roku 1783 Mgr. Martin Macejka: Z histórie svätých schodov v Malackách PhDr. Alena Minarechová: Lovkyňa komét zo Záhoria - Ľudmila Pajdušáková MUDr. Dagmar Kanisová: Divadelníci a folkloristi v...

Záhorie 3/2016

PhDr. Mária Zacharová: Mlyn a mlynári v Kostolišti Mgr. Martin Macejka: Malacký staviteľ Ján Terebessy PhDr. Richard Drška: Habent sua fata domus, Z osudov jedného domu v Kútoch Ľubomír Batka st.: Vladimír Roy - spomienka pri 80. výročí smrti PhDr. Richard Drška: Nové akvizície...

Záhorie 2/2016

PhDr. Richard Drška: Vzťah skalických mešťanov k vrchnosti v 14. - 16. storočí PhDr. Robert Bača: Juraj Bárta a paleolitický výskum Záhoria PhDr. Viera Drahošová: Tabačiareň v Holíči PhDr. Richard Drška, PhDr. Peter Michalovič: Náš rozhovor s lekárom, organistom, muzikológom a pedagógom prof....

Záhorie 1/2016

Ing. Tibor Mikuš, PhD.: Príhovor predsedu TTSK PhDr. Viera Drahošová: Na úvod 25. ročníka PhDr. Zdeněk Farkaš: Neolitická osada roľníkov v Senici, časť Sotina ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Františkáni v Skalici - duchovný a kultúrny odkaz Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Vajanský v malom...