XXV. ročník (r. 2016)

PhDr. Peter Michalovič

0
600

Bibliografia XXV. ročníka (r. 2016) časopisu Záhorie

Bača, Robert, PhDr.: Archeológ Alexander Ruttkay jubiluje. 3, 2016, s. 20-21.
Bača, Robert, PhDr.: Juraj Bárta a paleolitický výskum Záhoria. 2, 2016, s. 6-10.
Bača, Robert, PhDr.: Štefan Janšák a obec Prietrž. 5, 2016, s. 2-8.
Bača, Robert, PhDr.: Viktor Šemmer a Záhorie (K 120. výročiu narodenia). 6, 2016, s. 10-12.
Barošková, Viera, Mgr.: Za Vladimírom Durlákom (nekrológ). 4, 2016, s. 30-31.
Batka, Ľubomír, st.: K 200. výročiu narodenia Bohuslava Drahotína Šuleka. 6, 2016, s. 13-16.
Batka, Ľubomír, st.: Vladimír Roy – spomienka pri 80. výročí smrti. 3, 2016, s. 12-16.
Benža, Mojmír, PhDr., PhD.: Peter Vrablec: Sigillum Zavodiense. Kroje. Závod, 2016. 6, 2016, s. 24-25.
Brezina, Peter, PhDr.: Knihy o Záhorí vydané v roku 2015 (správa). 2, 2016, s. 27-30.
Brezina, Peter, PhDr.: Nestori obecného kronikárstva na Záhorí. 5, 2016, s. 15-19.
Drahošová, Viera, PhDr.: História, historiografia a etika (správa). 3, 2016, s. 30.
Drahošová, Viera, PhDr.: K jubileu Evy Fordinálovej. 6, 2016, s. 27-29.
Drahošová, Viera, PhDr.: Na úvod 25. ročníka. 1, 2016, s. 3.
Drahošová, Viera, PhDr.: Stöckelova cena Pavlovi Proksovi (správa). 2, 2016, s. 24-25.
Drahošová, Viera, PhDr.: Tabačiareň v Holíči. 2, 2016, s. 10-15.
Drahošová, Viera, PhDr.: Za Branislavom Kolénym (nekrológ). 6, 2016, s. 24.
Drahošová, Viera, PhDr.: Za Dušanom Grečnerom (nekrológ). 1, 2016, s. 29.
Drahošová, Viera, PhDr.: Za Svätoplukom Šablatúrom (nekrológ). 2, 2016, s. 24.
Drahošová, Viera, PhDr.: Zomrel Ivan Schurmann (nekrológ). 5, 2016, s. 26-27.
Drahošová, Viera, PhDr:. Za Viliamom Selkom. 6, 2016, s. 29.
Drška, Richard, Mgr.: Tradičné svadobné účesy na Záhorí /Prietržka. 1, 2016, s. 24-25.
Drška, Richard, Mgr.: Zabudnutý „fašank“ v Kútoch. 1, 2016, s. 22-23.
Drška, Richard, PhDr. – Michalovič, Peter, PhDr.: Náš rozhovor s lekárom, organistom, muzikológom a pedagógom prof. Ferdinandom Klindom. 2, 2016, s. 16-22.
Drška, Richard, PhDr.: Habent sua fata domus /Z osudov jedného domu v Kútoch. 3, 2016, s. 9-11.
Drška, Richard, PhDr.: Nové akvizície Záhorského múzea v Skalici /Mikovínyiho mapa Nitrianskej stolice z roku 1742. 3, 2016, s. 16-19.
Drška, Richard, PhDr.: Remeslo má zlaté dno (recenzia). 4, 2016, s. 28-29.
Drška, Richard, PhDr.: Tradičné svadobné účesy na Záhorí /Hlboké. 5, 2016, s. 24-25.
Drška, Richard, PhDr.: Tradičné svadobné účesy na Záhorí /Jablonica. 3, 2016, s. 22-23.
Drška, Richard, PhDr.: Tradičné svadobné účesy na Záhorí /Kúty. 2, 2016, s. 22-23.
Drška, Richard, PhDr.: Tradičné svadobné účesy na Záhorí /Láb. 4, 2016, s. 24-25.
Drška, Richard, PhDr.: Tradičné svadobné účesy na Záhorí /Závod. 6, 2016, s. 19-21.
Drška, Richard, PhDr.: Vzťah skalických mešťanov k vrchnosti v 14. – 16. storočí. 2, 2016, s. 2-5.
Farkaš, Zdeněk, PhDr.: Neolitická osada roľníkov v Senici, časť Sotina. 1, 2016, s. 4-9.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Ústredná osobnosť Vajanského románu Kotlín. 4, 2016, s. 2-5.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Vajanský v malom meste. 1, 2016, s. 18-22.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Dva osudy z brehov Moravy (správa). 3, 2016, s. 25.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Fotograf dediny Ladislav Matušovich (správa). 5, 2016, s. 30-31.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Františkáni v Skalici – duchovný a kultúrny odkaz. 1, 2016, s. 10-18.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Nové akvizície Záhorského múzea v Skalici. List Slovenskej národnej rady mestu Skalica z roku 1848. 1, 2016, s. 25-26.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Príspevok k cirkevnej správe Letničia. 5, 2016, s. 8-10.
Janáčková, Dana, Mgr.: Fotograf Štefan Komorný (správa). 2, 2016, s. 25-27.
Judinyová, Jana, Mgr.: Prežívanie rodného kraja a duše (správa). 2, 2016, s. 31.
Judinyová, Jana, Mgr.: Upevnili slovenské slovo, aby upevnili národ (recenzia). 1, 2016, s. 27-28.
Juríčková, Božena, Mgr.: Farebné impresie na plátne i na skle (správa). 5, 2016, s. 27-30.
Juríčková, Božena, Mgr.: Vesmírny svet na palete Bohumila Baču (správa). 3, 2016, s. 24-25.
Juríčková, Viera: Za Branislavom Kolénym (nekrológ). 6, 2016, s. 23-24.
Juríčková, Zuzana, Ing., PhD.: Nové akvizície Záhorského múzea v Skalici. Medomet. 6, 2016, s. 16-18.
Kanisová, Dagmar, MUDr.: Divadelníci a folkloristi v Sobotišti kedysi a dnes. 4, 2016, s. 19-23.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Dvadsiata členská výstava Klubu výtvarníkov Skalica (správa). 5, 2016, s. 27.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Imrich Ján Terchovič, OFM. 5, 2016, s. 10-11.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Odhalenie pamätnej tabule v Skalici (správa). 3, 2016, s. 31.
Košíková, Bariak, Marta, Mgr.: Za Antonom Srholcom (nekrológ). 1, 2016, s. 27.
Macejka, Martin, Mgr.: Malacký staviteľ Ján Terebessy. 3, 2016, s. 5-8.
Macejka, Martin, Mgr.: Z histórie svätých schodov v Malackách. 4, 2016, s. 7-10.
Michalovič, Peter, PhDr. – Drška, Richard, PhDr.: Náš rozhovor s lekárom, organistom, muzikológom a pedagógom prof. Ferdinandom Klindom. 2, 2016, s. 16-22.
Michalovič, Peter, PhDr.: Bibliografia XXV. ročníka (2016) časopisu Záhorie. 6, 2016, s. 30-31.
Mikuš, Tibor, Ing., PhD.: Príhovor predsedu TTSK. 1, 2016, s. 2.
Minarechová, Alena, PhDr.: Lovkyňa komét zo Záhoria – Ľudmila Pajdušáková. 4, 2016, s. 11-18.
Nerádová, Antónia, Ing.: Dimburská Biela pani /rozprávanie zo Suchohradu. 3, 2016, s. 19-20.
Papp, Štefan, Mgr.: Pamätná tabuľa Ľudmily Pajdušákovej v Radošovciach (správa). 4, 2016, s. 26-27.
Prikryl, Ľubomír, Viliam, RNDr., CSc.: Záhorie na mapách. 6, 2016. S. 2-9.
-red-: Kniha o ľudovej hudbe na Záhorí (recenzia). 3, 2016, s. 26-29.
Šantavý, Ondrej, Ing. – Šantavý, Pavol, Ing.: Studňa pri Stračinskom potoku. 5, 2016, s. 12-15.
Špaček, Jozef, PhDr.: Na ceste k odkliatiu. 6, 2016, s. 25-27.
Špaček, Jozef, PhDr.: Tajomstvá skalických búd a vinohradníkov (recenzia). 1, 2016, s. 30-31.
Turečková, Katarína, Ing.: Medzinárodná konferencia v Holíči (správa). 3, 2016, s. 29-30.
Vilémová, Andrea, Mgr.: Za Viliamom Selkom. 6, 2016, s. 29.
Vongrej, Dobroslav, Mgr.: Bocian biely v regióne Záhorie. 5, 2016, s. 20-23.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Prvotina Plaveckého Podhradia (recenzia). 4, 2016, s. 29-30.
Zacharová, Mária, PhDr.: Mlyn a mlynári v Kostolišti. 3, 2016, s. 2-5.
Zacharová, Mária, PhDr.: Náčrt mestečka Gajary z roku 1783. 4, 2016, s. 6-7.
Zajíček, Štefan, PhDr.: Jubileum keramikára Miroslava Korčáka (správa). 4, 2016, s. 27-28.
Zajíčková, Mária, PhDr.: Dóm Štefana Komorného (správa). 6, 2016, s. 22-23.