utorok, 16 apríla, 2024

XVII. ročník 2008

Bača, R., PhDr.: Kto bol Jozef Mondok? 4, 2008, s. 18-19. Bača, R., PhDr.: Secesia (recenzia). 2, 2008, s. 31. Benža, M., PhDr., CSc.: Listy k storočnici (Zostavil Pavel Čerfeľ. Senica: Durlák, 2007, 64 s.) (recenzia)....

Záhorie 6/2008

PhDr. Viera Drahošová: Dočasná vláda a Sloboda v Skalici Pavel Proksa: Pred 90 rokmi v Holíči (Keď sa sloboda rodila...) PhDr. Mária Zajíčková: Vznešený, svojmu národu srdečne oddaný muž PhDr. Štefan Zajíček: Benkov monumentálny obraz Slovenska PhDr. Viera...

Záhorie 5/2008

Mgr. Pavol Vrablec: Osídlenie Mástu v stredoveku Mgr. Richard Drška: Kurucký dôstojník Dávid Petneházy Mgr. Peter Mráz: Príležitostné básne Bohuslava Tablica Ing. Miroslav Čársky: Pokus o „genealógiu” gbelského kostola Mgr. Štefan Papp: Významný muž Martinskej deklarácie Ferdinand Juriga Ing....

Záhorie č. 4/2008

ThLic. Martin Hoferka: Vybavenie kostolov farností Šaštínskeho archidiakonátu vo svetle kanonických vizitácií v 17. storočí PhDr. Mária Zajíčková: Postavy svätcov na džbánkarských výrobkoch v zbierke Záhorského múzea v Skalici Mgr. Tomáš Tandlich, PhD.: Artikuly debnárskeho...

Záhorie č. 3/2008

ThLic. Martin Hoferka: Kanonické vizitácie ako prameň hospodárskych pomerov farností Šaštínskeho archidiakonátu v 17. storočí PhDr. Mária Zajíčková: "Nápočné roboty" s remeselníckymi motívmi PhDr. Peter Michalovič: Regenschori skalického farského kostola Ignác Kohut (1818 - 1898) Mgr. Vladimír...

Záhorie č. 2/2008

Mgr. Ivana Fialová: Epidémia cholery na Šaštínskom panstve v roku 1831 Mgr. Vladimír Petrovič: Žiadosť Letničanov o šenkovné právo z roku 1769 PhDr. Mária Zajíčková: "Nápočné roboty" v zbierke fajansí Záhorského múzea MUDr. Dagmar Kanisová: Z histórie...

Záhorie č. 1/2008

PhDr. Viera Drahošová: Zamyslenie na úvod 17. ročníka Mgr. Richard Drška: Vojensko – politická situácia na severnom Záhorí v druhej polovici 17. storočia. Thökölyho povstanie PhDr. Vladimír Turčan: Novoobjavené germánske pohrebisko v Stupave Mgr. Pavol Vrablec: Politik...