Záhorie 6/2008

Dočasná vláda a Sloboda v Skalici Viera Drahošová

0
635

PhDr. Viera Drahošová: Dočasná vláda a Sloboda v Skalici
Pavel Proksa: Pred 90 rokmi v Holíči (Keď sa sloboda rodila…)
PhDr. Mária Zajíčková: Vznešený, svojmu národu srdečne oddaný muž
PhDr. Štefan Zajíček: Benkov monumentálny obraz Slovenska
PhDr. Viera Drahošová: Náš rozhovor s maliarom, ilustrátorom, autorom tapisérií a monumentálnych diel Viktorom Holečkom
RNDr. Dušan Valachovič: Zmeny druhovej skladby rýb v rieke Morave
PhDr. Viera Drahošová: Za PhDr. Konštantínom Palkovičom, CSc.
Fotoreportáž z vianočných podujatí múzea

RECENZIE / SPRÁVY
Oslovenie duše (PhDr. Eva Fordinálová)
100 rokov od založenia štátnej ľudovej školy v Suchohrade (PhDr. Viera Drahošová)
Všetci sme si rovní (PhDr. Viera Drahošová)
Hudobná sieň Ladislava Slováka vo Veľkých Levároch (Oľga Dúnarová)
90. výročie založenia ČSR v Kopčanoch (PhDr. Vladimír Grigar)
Oslavy príchodu a pôsobenia dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice (Mgr. Ľudovít Košík)
Vôňa Záhoria (Mgr. Zlata Matláková)
Bibliografia XVII. ročníka (2008) (PhDr. Peter Michalovič)

Predchádzajúci článokZáhorie 5/2008
Ďalší článokXVII. ročník 2008