Záhorie č. 4/2008

Za Zoltánom Schmidtom

0
638

ThLic. Martin Hoferka: Vybavenie kostolov farností Šaštínskeho archidiakonátu vo svetle kanonických vizitácií v 17. storočí

PhDr. Mária Zajíčková: Postavy svätcov na džbánkarských výrobkoch v zbierke Záhorského múzea v Skalici
Mgr. Tomáš Tandlich, PhD.: Artikuly debnárskeho cechu v Malackách z roku 1669
Mgr. Martina Bohačiaková: Prínos Papánkovho diela Historia gentis Slavae k slovenskej historiografii
PhDr. Robert Bača: Kto bol Jozef Mondok?
Antónia Nerádová: Rézkine husi
Ján Gavorník: Vrbovčianske miniatúry
RNDr. Róbert Kanka: Vzácny biotop Záhoria slatinné brezovo-jelšové lesy
PhDr. Viera Drahošová: Za Zoltánom Schmidtom

RECENZIE / SPRÁVY
Flóra a fauna viatych pieskov Slovenska (Katalin Kis-Csáji)
Ocenenia Trnavského samosprávneho kraja (PhDr. Viera Drahošová)
Oslavy vo Veľkých Levároch (Mgr. Pavol Vrablec)
Redakčná rada v Kútoch (Mgr. Richard Drška)