XVII. ročník 2008

Bibliografia XVII. ročníka (2008) časopisu Záhorie

0
705

Bača, R., PhDr.: Kto bol Jozef Mondok? 4, 2008, s. 18-19.
Bača, R., PhDr.: Secesia (recenzia). 2, 2008, s. 31.
Benža, M., PhDr., CSc.: Listy k storočnici (Zostavil Pavel Čerfeľ. Senica: Durlák, 2007, 64 s.) (recenzia). 1, 2008, s. 26-27.
Bohačiaková, M., Mgr.: Prínos Papánkovho diela Historia gentis Slavae k slovenskej historiografii. 4, 2008, s. 15-17.
Čársky, M., Ing.: Hrdina z prvej svetovej vojny seržant Matej Kocák. 1, 2008, s. 11-13.
Čársky, M., Ing.: Pokus o „genealógiu” gbelského kostola. 5, 2008, s. 8-11.
Dleštík, V.: Výročia osobností krúžku a jeho priateľov v roku 2008. 2, 2008, s. 25-26.
Drahošová, V., PhDr.: Za PhDr. Konštantínom Palkovičom, CSc. 6, 2008, s. 26-27.
Drahošová, V., PhDr.: „Slovácký krúžek a Skaličané v Bratislave“ po dvakrát v Stupave (správa). 2, 2008, s. 25.
Drahošová, V., PhDr.: 100 rokov od založenia štátnej ľudovej školy v Suchohrade (správa). 6, 2008, s. 31-32.
Drahošová, V., PhDr.: Dočasná vláda a Sloboda v Skalici. 6, 2008, s. 2-7.
Drahošová, V., PhDr.: Časopis Záhorie s ocenením (správa). 1, 2008, s. 29-30.
Drahošová, V., PhDr.: Náš rozhovor s maliarom, ilustrátorom, autorom tapisérií a monumentálnych diel Viktorom Holečkom. 6, 2008, s. 18-21.
Drahošová, V., PhDr.: Ocenenia Trnavského samosprávneho kraja (správa). 4, 2008, s. 28-29.
Drahošová, V., PhDr.: Po stopách Jožu Uprku. 1, 2008, s. 22-25.
Drahošová, V., PhDr.: Skalica a Záhorie Františka Buchtu (recenzia). 2, 2008, s. 27-28.
Drahošová, V., PhDr.: Sto rokov od narodenia Ľudovíta Nováka (správa). 5, 2008, s. 28-30.
Drahošová, V., PhDr.: Tridsať rokov v múzejnej knižnici – blahoželáme! (správa). 1, 2008, s. 30-31.
Drahošová, V., PhDr.: Všetci sme si rovní (správa). 6, 2008, s. 32-33.
Drahošová, V., PhDr.: Za Zoltánom Schmidtom. 4, 2008, s. 25-26.
Drahošová, V., PhDr.: Zamyslenie na úvod 17. ročníka. 1, 2008, s. 2.
Drška, R., Mgr.: Habánsky dvor vo Veľkých Levároch (recenzia). 2, 2008, s. 30-31.
Drška, R., Mgr.: Kurucký dôstojník Dávid Petneházy. 5, 2008, s. 3-6.
Drška, R., Mgr.: Redakčná rada v Kútoch (správa). 4, 2008, s. 31.
Drška, R., Mgr.: Vojensko – politická situácia na severnom Záhorí v druhej polovici 17. storočia. Thökölyho povstanie. 1, 2008, s. 3-7.
Duffeková, M.: Tristoročná osada Tomky. 3, 2008, s. 14-16.
Dúnarová, O.: Hudobná sieň Ladislava Slováka vo Veľkých Levároch (správa). 6, 2008, s. 33-34.
Fialová, I., Mgr.: Epidémia cholery na Šaštínskom panstve v roku 1831. 2, 2008, s. 2-5.
Fordinálová, E., Prof., PhDr., CSc.: Oslovenie duše (recenzia). 6, 2008, s. 30-31.
Fotoreportáž z podujatia „Noc so Záhorským múzeom – Po stopách Dušana Jurkoviča”. 3, 2008, s. 25-27.
Fotoreportáž z vianočných podujatí múzea. 6, 2008, s. 28-29.
Gavorník, J.: Vrbovčianske miniatúry. 4, 2008, s. 22.
Grigar, V., PhDr.: 90. výročie založenia ČSR v Kopčanoch (správa). 6, 2008, s. 34-35.
Hoferka, M., ThLic.: Kanonické vizitácie ako prameň hospodárskych pomerov farností Šaštínskeho archidiakonátu v 17. storočí. 3, 2008, s. 2-6.
Hoferka, M., ThLic.: Vybavenie kostolov farností Šaštínskeho archidiakonátu vo svetle kanonických vizitácií v 17. storočí. 4, 2008, s. 2-5.
Ilenčíková, A.: Prvou bola revírnikova dcéra, alebo 17. októbra 1912 to začalo. 2, 2008, s. 17-19.
Jamárik, V.: Kúsok dreva z Rohova. 5, 2008, s. 22-25.
Kanisová, D., MUDr.: Z histórie hasičského zboru v Sobotišti. 2, 2008, s. 9-14.
Kanka, R., RNDr.: Vzácny biotop Záhoria slatinné brezovo-jelšové lesy. 4, 2008, s. 22-24.
Karas, F., PhDr.: „Záhorácke kultúrne leto“ v kúpeľoch Smrdáky (1958–1967). 3, 2008, s. 16-21.
Kis-Csáji, K., RNDr.: Flóra a fauna viatych pieskov Slovenska (recenzia). 4, 2008, s. 27-28.
Kolény, B., Mgr.: Spomienka na akad. sochára Františka Draškoviča. 3, 2008, s. 22-24.
Košík, Ľ., Mgr.: Oslavy príchodu a pôsobenia dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice (správa). 6, 2008, s. 35-36.
Kovačevičová, S., PhDr., DrSc.: „Nad Závody neni” (recenzia). 3, 2008, s. 31.
Kubíček, M., akad. mal.: Club Abbellimento zo Stupavy vystavoval (správa). 5, 2008, s. 27-28.
Libušová, E.: „Jak stareček Michal súžili v Jánoch“ (spomienkové rozprávanie). 3, 2008, s. 24.
Libušová, E.: „Jak starenka súžili ve Vídni“ (spomienkové rozprávanie). 1, 2008, s. 18-19.
Mackovič, I., Ing.: Stretnutie Mackovičovcov v Zohore (správa). 1, 2008, s. 26.
Matláková, Z.: Vôňa Záhoria Evy Fordinálovej (recenzia). 6, 2008, s. 37.
Michalovič, P., PhDr.: Bibliografia XVII. ročníka (2008). 6, 2008, s. 38-39.
Michalovič, P., PhDr.: Regenschori skalického farského kostola Ignác Kohut (1818 – 1898). 3, 2008, s. 10-12.
Michalovič, P., PhDr.: Z archívu o dr. Jankovi Blahovi a ľudovej piesni (správa). 5, 2008, s. 26-27.
Michalovič, P., PhDr.: Dolné Záhorie – región ľudovej kultúry a tradícií (recenzia). 2, 2008, s. 28-29.
Michalovič, P., PhDr.: Oslavy meruôsmych rokov v Senici (správa). 5, 2008, s. 30-31.
Mráz, P., Mgr.: Príležitostné básne Bohuslava Tablica. 5, 2008, s. 6-7.
Nerádová, A.: O Ondrovi, ktorý sa oženil s bosorkou. 2, 2008, s. 23-24.
Nerádová, A.: Rézkine husi. 4, 2008, s. 20-22.
Ocenenia pre Záhorské múzeum (redakcia). 3, 2008, s. 31.
Papp, Š., Mgr.: Moravský priateľ Slovákov Alois Kolísek. 2, 2008, s. 14-17.
Papp, Š., Mgr.: Významný muž Martinskej deklarácie Ferdinand Juriga. 5, 2008, s. 12-16.
Petrovič, V., Mgr.: Informačná kancelária MUDr. Pavla Blahu. 3, 2008, s. 12-14.
Petrovič, V., Mgr.: Žiadosť Letničanov o šenkovné právo z roku 1769. 2, 2008, s. 6.
Polešenský, J., PhDr.: Úrodný rok autora – športového historika (recenzia). 1, 2008, s. 28-29.
Poliak, M.: Vtáctvo klubových letísk v Holíči a Senici. 5, 2008, s. 19-21.
Prokeš, S., Ing.: Kompa v Záhorskej Vsi. 5, 2008, s. 17-19.
Proksa, P.: Pred 90 rokmi v Holíči (Keď sa sloboda rodila…). 6, 2008, s. 8.
Proksa, P.: Kancionál Záhoria (Zdenka Laciková: Do uzlíka) (recenzia). 1, 2008, s. 27-28.
-red-: Na vydávanie 17. roč. časopisu Záhorie prispeli. 1, 2008, s. 31; 2, s. 31; 4, s. 31; 6. s. 37
Smatana, M., PaedDr., CSc.: „Nad Závody neni” (recenzia). 3, 2008, s. 28-31.
Šíbl, J., RNDr.: Revitalizácia mokradí na Záhorí – Program LIFE. 1, 2008, s. 19-21.
Tandlich, T., Mgr., PhD.: Artikuly debnárskeho cechu v Malackách z roku 1669. 4, 2008, s. 11-14.
Turčan, V., PhDr.: Novoobjavené germánske pohrebisko v Stupave. 1, 2008, s. 7-8.
Valachovič, D., RNDr.: Zmeny druhovej skladby rýb v rieke Morave. 6, 2008, s. 21-25.
Vanovičová, Z., PhDr.: „Nad Závody neni” (recenzia). 3, 2008, s. 31.
Vrablec, P., Mgr.: Kalendár Veľké Leváre 2008 (recenzia). 3, 2008, s. 28.
Vrablec, P., Mgr.: Osídlenie Mástu v stredoveku. 5, 2008, s. 2-3.
Vrablec, P., Mgr.: Oslavy vo Veľkých Levároch (správa). 4, 2008, s. 30-31.
Vrablec, P., Mgr.: Politik a zakladateľ slovenskej sociológie Anton Štefánek (1877-1964). 1, 2008, s. 9-11.
Vrablec, P., Mgr.: Začiatky futbalu vo Veľkých Levároch. 2, 2008, s. 19-22.
Zajíček, Š., PhDr.: Benkov monumentálny obraz Slovenska. 6, 2008, s. 12-18.
Zajíček, Š., PhDr.: Prezentácia knihy Záhorie – Potulky krajinou v Kúpeľoch Smrdáky (správa). 2, 2008, s. 29-30.
Zajíček, Š., PhDr.: Výstava senických výtvarníkov v Pultusku (správa). 5, 2008, s. 28.
Zajíčková, M., PhDr.: „Nápočné roboty” s remeselníckymi motívmi. 3, 2008, s. 7-9.
Zajíčková, M., PhDr.: Pochovávanie Basy v Jablonici. 1, 2008, s. 14-18.
Zajíčková, M., PhDr.: Postavy svätcov na džbánkarských výrobkoch v zbierke Záhorského múzea v Skalici. 4, 2008, s. 6-10.
Zajíčková, M., PhDr.: „Nápočné roboty“ v zbierke fajansí Záhorského múzea. 2, 2008, s. 6-9.
Zajíčková, M., PhDr.: Ars transmontanae 1 – zborník ZG v Senici (recenzia). 5, 2008, s. 26.
Zajíčková, M., PhDr.: Vznešený, svojmu národu srdečne oddaný muž (Leo Martin Čepka). 6, 2008, s. 9-12.

Predchádzajúci článokZáhorie 6/2008
Ďalší článokZáhorie č. 1/2009