štvrtok, 23 mája, 2024

VIII. ročník 1999

Antálková, M.: Folklórna slávnost' v Brodskom. číslo5, strana. 32 - 33. Antálková, M.: Jarné zvyky od "Smrtnej ňedzele do Velkej noci". 2, s. 16 - 17. Antálková, M.: Výstava fotografií Milana Poláka. 5, s. 33 -...

Záhorie č. 6/1999

PhDr. Ladislav Mlynka: Mlyny na Záhorí PhDr. Viera Luxová, CSc.: Loretánska kaplnka v Skalici Mgr. Frederik Federmayer: Rod Hellmayrovcov na Záhorí MUDr. Viliam Ujházy, DrSc.: Lekári mávajú pekné záľuby Mária Haladejová: Zo spomienok na prof. Čárskeho z Gbelov Náš...

Záhorie č. 5/1999

Mgr. Marek Junek: Slovácko a Záhorie po roku 1918 RNDr. Ján Hrbatý: Povodie riečky Rudavy Ivan Orgoň: Moja Rudava Mgr. Peter Michalovič: Rudava v ľudovej piesni Ján Mondok: Zbojnícke tovarišstvo Juraja Rajnohu PhDr. Stanislav Dúžek, CSc., Mgr. Peter Michalovič:...

Záhorie č. 4/1999

Vladimír Jamárik: O kunovských habánoch MVDr. Pavol Hallon: Sobotišťskí habáni žiadajú vlastného nemeckého kňaza Mgr. Ľudovít Košík: Kanonik a zakladateľ Spolku sv. Vincenta Pavol Novák Mgr. Eva Ševčíková: Keramická výroba a jej súčasný stav na Záhorí Doc. Ivan...

Záhorie č. 3/1999

Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Záhorské motívy vo "Visvetľení k Svatoplukovi a Cirillo-Metodiade" Jána Hollého MVDr. Pavol Hallon: Zemianske privilégiá sobotišťských habánov MVDr. Pavol Hallon: Plnomocné odpustky v sobotišťskej habánskej kaplnke PhDr. Viera Drahošová: Úcta k svätému...

Záhorie č. 2/1999

MVDr. Pavol Hallon: Dobré vínko sa kedysi rodilo i v Sobotišti (2) Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Skalickí "konkurenti" Hollého v preklade Aeneidy PhDr. Juraj Bartík - PhDr. Viera Drahošová: Posol zo zaniknutého sveta Marián Náhlik: Erb...

Záhorie č. 1/1999

Príhovor na úvod 8. ročníka Doc. PhDr. Mária Kohútová, CSc.: Záhorie v počiatkoch uhorského štátu MVDr. Pavol Hallon: Dobré vínko sa kedysi rodilo i v Sobotišti /1./ Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Rodové dispozície Jána Hollého PhDr. Mária...