VIII. ročník 1999

Bibliografia VIII. ročníka (r. 1999) časopisu Záhorie

0
655

Antálková, M.: Folklórna slávnost‘ v Brodskom. číslo5, strana. 32 – 33.
Antálková, M.: Jarné zvyky od „Smrtnej ňedzele do Velkej noci“. 2, s. 16 – 17.
Antálková, M.: Výstava fotografií Milana Poláka. 5, s. 33 – 34.
– bad -: Profesor Ľudovít Hološka pozdravil Skalicu. 4, s. 32 – 33.
Bartík, J., PhDr. – Drahošová, V. , PhDr.: Posol zo zaniknutého sveta. 2, s. 9 – 11.
Damborský, S.: Osemdesiat rokov od prvého vydania Slovenskej mluvnice. 2, s. 14 – 15.
– dra -: Bibliografia 8. ročníka časopisu Záhorie. 6, s. 37 – 39.
– dra -: Celonárodné oslavy 150. výročia úmrtia Jána Hollého. 2, s. 26 – 27.
– dra -: Kátov a jeho folklór. 5, s. 29 – 30.
– dra -: Moravský Svätý Ján. 5, s. 28.
– dra -: Nová kniha o Lábe. 5, s. 26 – 27.
– dra -: Nové pohľadnice. 4, s. 33 – 34.
– dra -: Obzretie za výstavami Záhorského múzea v roku 1998. 1, s. 32 – 34.
– dra -. 80 rokov TJ Sokol v Skalici. 1, s. 38 – 39.
– dra -: Oslavy výročia farnosti. 5, s. 34.
– dra -: Podpajštúnske obrázky. 5,, s. 28 – 29.
– dra -: Pozvanie do expozície poľnohospodárskeho družstva v Gbeloch. 6, s. 27.
– dra -: Príroda Malých Karpát. 1, s. 38.
– dra -: Rozprávka z hliny pre deti i dospelých. 4, s. 34 – 35.
– dra -: Rozšírený Kalendár výročí osobností. 1, s. 38.
– dra -: Výjazdové zasadnutie redakčnej rady v Šaštíne. 3, s. 30 – 32.
Drahošová, V., PhDr.: Archeologický fond Záhorského múzea. 2, s. 22 – 26.
Drahošová, V., PhDr. – Bartík,J.,PhDr.: Posol zo zaniknutého sveta. 2, s. 9 – 11.
Drahošová, V., PhDr.: Príhovor na úvod 8. ročníka. l, s.3.
Drahošová, V., PhDr.: Spomienka na Ľudmilu Kraskovskú. 4, s. 30 – 32.
Drahošová, V., PhDr.: Úcta k svätému Cyrilovi a Metodovi na Záhorí. 3, s. 9 – 11.
Drozdová, M., Mgr.: Ako vonia medovník z Kopčian. 6, s. 28 – 29.
Ďurovič,I:.,PhDr.,Prof.,DrSc.: Jazyk mesta a spisovné jazyky Slovákov. 3, s. 14 – 17.

Ďurovič, L.,´PhDr., Prof.,DrSc.: Ohlasy 4, s. 38 – 39.
Ehrenbergerová, A.: Správy Martina Laučeka v Prešpurských novinách. 1, s. 30 – 31.

Ehrenbergerová, A.: Správy Martina Laučeka v Prešpurských novinách. 2, s. 18.

Federmayer, F., Mgr.: Rod Hellmayrovcov na Záhorí. 6, s. 8 – 11.
Fordinálová, E., PhDr., CSc.,Doc.: Odklínanie ducha z hmoty. 5, s. 23 – 25. .
Fordinálová, E., PhDr., CSc.,Doc.: Rodové dispozície Jána Hollého. 1, s. 1 – 15.
Fordinálová, E., PhDr., CSc.,Doc.: Skalickí „konkurenti“ Hollého v preklade Aeneidy.2, s.6-9.

Fordinálová, E., PhDr., CSc.,Doc.: Záhorské motívy vo „Visvetľení k Svatoplukovi a Cirillo­Metodiade“ Jána Hollého. 3, s. 2 – 5.
Galamboš,L, Doc.: Záchrana kožených tapiet z čínskej sály kaštieľa Holič. 4, s. 13 – 19.

Haladejová, M.: Zo spomienok na profesora Čárskeho z Gbelov. 6, s. 17 – 20.
Hallon, P., MVDr.: Dobré vínko sa kedysi rodilo i v Sobotišti /1/. 1, s. 7- 11.
Hallon, P., MVDr.: Dobré vínko sa kedysi rodilo i v Sobotišti i2/, „Klučárňa“. 2, s. 2 – 5.
Hallon, P., MVDr.: Sobotišťskí habáni žiadajú vlastného nemeckého kňaza. 4, s. 5 – 7.
Hallon, P., MVDr.: Zemianske privilégiá sobotišťských habánov. 3, s. 5 – 8.
Hrbatý,J ., RNDr.: Malé Karpaty v okolí obce Plavecký Peter. 1, s. 22 – 25.
Hrbatý, J., RNDr.: Povodie riečky Rudavy. 5, s. 5 – 7.
Jamárik, V.: O kunovských habánoch. 4, s. 2 – 4.
Janáčková, D., Mgr.: Stretnutie umelcov Záhoria. 6, s. 34 – 35.
Junek, M., Mgr.: Slovácko a Záhorie po roku 1918. 5, s. 2 – 5.
Jurasovová – Blahová, H.: Náš rozhovor s herečkou Máriou Kráľovičovou. 5, s. 17 – 21.

Juríčková, B., Mgr.: Čarovné zrkadlo Libuše Čtverákovej. 6, s. 29 – 31.
Juríčková, B., Mgr.: Náš rozhovor so Štefanom Zajíčkom. 6, s. 21 – 26.
Juza, M., PhDr.: Ďalšia príležitostná poštová pečiatka z Marianky. 4, s. 36.
Juza, M., PhDr.: Nová známka. 4, s. 35.
Juza, M., PhDr.: Turčan, Mrva, Greguš: Mást /1314 – 1999/, MsKS Stupava 1999. 5, s. 25-26.

Kalivodová, E., RNDr., CSc.: Vtáky záhorských štrkovísk. 4, s. 19 – 26.

Kohútová, M., PhDr., CSc., Doc.: Záhorie v počiatkoch uhorského štátu. 1, s. 4 – 7.
Kolény, B., Mgr.: S Ježišom do dalšieho tisícročia. 6, s. 32 – 33.
Košík, Ľ., Mgr.: Kanonik a zakladateľ Spolku sv. Vincenta Pavol Novák. 4, s. 8.
Košík, Ľ., Mgr.: Kostol sv. Františka Xaverského. K 275. výročiu vysvätenia. l, s. 31 – 32.
Košík, Ľ., Mgr.: Národný buditeľ a kňaz Jozef Novák. 2, s. 12 – 13.
Košík, Ľ., Mgr.: 75 rokov saleziánov na Slovensku. 5, s. 32.
Košík, Ľ., Mgr.: Slávnosti uvedenia knihy Brodské. 3, s. 32 – 33.
Kovarovič, P.: Arcibiskup a kardinál gróf Žigmund Kollonič 1677 -1751. 3, s. 12 – 14.
Luxová, V., PhDr., CSc.: Loretánska kaplnka v Skalici. 6, s. 5 – 8.
Michalovič, P., Mgr.: Rudava v ľudovej piesni. 5, s. 9 – 10.
Michalovič, P., Mgr. – Dúžek,S.,PhDr.,CSc.: Zbojnícky tanec na Záhorí. 5, s. 15 – 17.
– mj – : Nové pohľadnice. 6; s. 36.
Mlynka, L., PhDr.: Mlyny na Záhorí. 6, s. 2 – 5.
Mondok, J.: Zbojnícke tovarišstvo Juraja Rajnohu. 5, s. 10 – 15.
Moravčík, Š.: Eva Fordinálová: Literárna mozaika Senice /Arkus, Senica 1998/ – recenzia. 1, s. 34 – 37.
Moravčík, Š.: Moravou krstení. 3, s. 33 – 35.
Moravčík, Š.: Nebol to nijaký Gráf-oman… 4, s. 27 – 29.
Náhlik, M.: Erb princa – kniežaťa z Windischgrätzu. 2, s. 11 – 12.
Orgoň, L: Moja Rudava. 5, s. 7 – 9.
Palkovič, K., PhDr., CSc.: Náš rozhovor s jazykovedcom profesorom Ľubomírom Ďurovičom. 3, s. 18 – 21.
Petrovič, V., Mgr.: Miroslav Hazucha – Chodecká perla – recenzia. 4, s. 36 – 37.
– pm -: Stretnutie Terchovcov. 2, s. 30.
– pm -: Vzácny jubilant z Brodského. 5, s. 34.
Ponec, J.: Plazy okolia Skalice. 2, s. 18 – 22.
Ponec, J.: Plazy okolia Skalice /2. časť/. 3, s. 24 – 27.
Pötzl – Malíková, M., PhDr., Prof., DrSc.: Poznámky na okraj reštaurovania oltárov františkánskeho kostola v Skalici. 5, s. 22 – 23.
Ševčíková, E., Mgr.: Keramická výroba a jej súčasný stav na Záhorí. 4, s. 9 – 13.
Ševčíková, E., Mgr.:. Výstava rezbárskych diel Dotyky 99. 5, s. 30 – 31.
-red-: Jaroslav Salay – Obrazy. 2, s. 30
Ujházy, V., MUDr., DrSc.: Lekári mávajú pekné záľuby. MUDr. Vladimír Černý 1924 – 1995. 6, s. 12 – 16
– zaj -: Cena pre časopis Záhorie. 3, s. 30.
– zaj -: Etnológovia v Skalici. 6, s. 34.
– zaj – : Výstava „Podoby drôtu“. 2, s. 27 – 28.
Zajíček, Š., PhDr.: Diela Gustáva Mallého v depozitároch Záhorskej galérie v Senici. 3, s. 28 – 29.
Zajíček, Š., PhDr.: Jozef Jankovič vystavuje v Senici. 2, s. 28 – 30.
Zajíček, Š., PhDr.: Náš rozhovor so scénografom Vladimírom Suchánkom. 1, s. 17 – 21.

Zajíčková, M., PhDr.: Pochovávanie basy „na Búroch“. 1, s. 25 – 29.
Zajíčková, M., PhDr.: Pôsobenie šaštínskych Kardhordovcov na slovenskom juhu. 1, s.15-17.
Zajíčková, M., PhDr.: Viešťanské hody. 3, s. 21 – 23.
Zelinka, M.: Ohlasy. 4, s. 38.