Záhorie č. 3/1999

Jazyk mesta a spisovné jazyky Slovákov Ľubomír Ďurovič

0
585

Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Záhorské motívy vo „Visvetľení k Svatoplukovi a Cirillo-Metodiade“ Jána Hollého
MVDr. Pavol Hallon: Zemianske privilégiá sobotišťských habánov
MVDr. Pavol Hallon: Plnomocné odpustky v sobotišťskej habánskej kaplnke
PhDr. Viera Drahošová: Úcta k svätému Cyrilovi a Metodovi na Záhorí
Peter Kovarovič: Arcibiskup a kardinál gróf Žigmund Kollonič 1677 – 1751
Prof. PhDr. Ľubomír Ďurovič, DrSc.: Jazyk mesta a spisovné jazyky Slovákov
Náš rozhovor s jazykovedcom profesorom Ľubomírom Ďurovičom
PhDr. Mária Zajíčková: Viešťanské hody
Jozef Ponec: Plazy okolia Skalice – 2. časť
PhDr. Štefan Zajíček: Diela Gustáva Mallého v depozitároch Záhorskej galérie v Senici

SPRÁVY
Cena časopisu Záhorie (-zaj-)
Výjazdové zasadnutie redakčnej rady v Šaštíne (-dra-)
Slávnosť uvedenia knihy Brodské (Ľudovít Košík)

RECENZIE
Moravou krstení (Štefan Moravčík)