Záhorie č. 2/1999

Osemdesiat rokov od prvého vydania Slovenskej mluvnice Stanislav Damborský

0
613

MVDr. Pavol Hallon: Dobré vínko sa kedysi rodilo i v Sobotišti (2)
Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Skalickí „konkurenti“ Hollého v preklade Aeneidy
PhDr. Juraj Bartík – PhDr. Viera Drahošová: Posol zo zaniknutého sveta
Marián Náhlik: Erb princa – kniežaťa z Windischgrätzu
Mgr. Ľudovít Košík: Národný buditeľ a kňaz Jozef Novák
Stanislav Damborský: Osemdesiat rokov od prvého vydania Slovenskej mluvnice
Marcela Antálková: Jarné zvyky od „Smrtnej ňedzele do Velkej noci“
Správy Martina Laučeka v Prešpurských novinách
Jozef Ponec: Plazy okolia Skalice
PhDr. Viera Drahošová: Archeologický fond Záhorského múzea

SPRÁVY
Celonárodné oslavy 150. výročia úmrtia Jána Hollého (-dra-)
Výstava „Podoby drôtu“ (-zaj-)
Jozef Jankovič vystavuje v Senici (Štefan Zajíček)
Stretnutie Terchovcov (-pm-)
Jaroslav Salay – Obrazy (-red-)