sobota, 13 apríla, 2024

XXI. ročník (rok 2012)

Antálková, Marcela: Prípravné zasadnutie Spolku sv. Vojtecha. 2, 2012, s. 11 - 12. Bachratý, Miroslav, Ing.: Porsche na Záhorí v roku 1902. 2, 2012, s. 9 - 11. Benža, Mojmír, PhDr., PhD. – Nerádová, Antónia, Ing.:...

Záhorie č. 6/2012

PhDr. Mária Zajíčková: Radostně budem zpívati Mgr. Mária Zacharová: Špitály na južnom Záhorí v 18. storočí PhDr. Peter Mráz, PhD.: Epicédiá v príležitostnej poézii Jána Hollého Ing. Milica Lustigová-Bunčáková: Neznáma literátka Mária Holuby Ing. Jana Judinyová: Syn Záhoria...

Záhorie č. 5/2012

Mgr. Richard Drška: Návšteva Ferdinanda III. v Skalici v roku 1643 PhDr. Mária Zajíčková: Tovarišské mená v skalických cechoch Štefan Horský: Putovanie ľudí i mostov cez Moravu PhDr. Štefan Zajíček: Jozef Kostka, klasik slovenskej sochárskej moderny Mgr. Štefan...

Záhorie č. 4/2012

Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc. : Podiel Záhoria na bernolákovskej kodifikácii MUDr. Dagmar Kanisová: Remeslá v Sobotišti Ing. Zuzana Juríčková: Architekt József Bábolnay a jeho tvorba vo svete a v Skalici PhDr. František Synek: Slovanské hradiště v...

Záhorie č. 3/2012

Mgr. Mária Zacharová: Západná hranica južného Záhoria za panovania Márie Terézie Prof. PhDr. Ľubomír Ďurovič, DrSc.: Skalická jar 1945 (Ako si ju po rokoch pamätám) PhDr. Antonín Mička: Spisovatelka Alžběta (Běta) Turečková - Čambalová /vyberáme z...

Záhorie č. 2/2012

Mgr. Michal Jozefovič: Názvy obcí Senického okresu Stanislav Chromek: Kríže so solárnymi ružicami na južnom Záhorí Ing. Miroslav Bachratý: Porsche na Záhorí v roku 1902 Marcela Antálková: Prípravné zasadnutie Spolku sv. Vojtecha MUDr. Dagmar Kanisová: Havária amerického lietadla...

Záhorie č. 1/2012

Príhovor Mgr. Mária Zacharová: Mlyny v Plaveckom Štvrtku PhDr. Vladimír Blaho: K dvestoročnici Daniela Gabriela Licharda PhDr. Viera Drahošová: Rok Daniela Gabriela Licharda Mgr. Štefan Papp: Skalické roľnícke zjazdy v rokoch 1906 - 1920 Antonín Mička /vyberáme...