Záhorie č. 4/2012

Náš rozhovor s filmovým režisérom, pedagógom a básnikom Eduardom Grečnerom

0
759

Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc. : Podiel Záhoria na bernolákovskej kodifikácii
MUDr. Dagmar Kanisová: Remeslá v Sobotišti
Ing. Zuzana Juríčková: Architekt József Bábolnay a jeho tvorba vo svete a v Skalici
PhDr. František Synek: Slovanské hradiště v Mikulčicích se  výrazně mění /vyberáme z Malovaného kraja
Náš rozhovor s filmovým režisérom, pedagógom a básnikom Eduardom Grečnerom
RNDr. Eva Kalivodová, CSc.: Hrdzavka potápavá – významný hniezdič Záhoria
Mária Kardianová: Pleteňí košíkú v Hasprunce

Nové knihy / Správy
Tri pozdravy krajine (Mgr. Božena Juríčková)
Encyklopédia Suchohradu – Dimburka (PhDr. Mojmír Benža; Ing. Antónia Nerádová)
Zborník Historie – Otázky – Problémy (PhDr. Mária Zajíčková)
Program Stretnutia na tohtoročnom MFF Myjava (PhDr. Peter Michalovič)
Čo vŕta v hlave žene po päťdesiatke? (Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.)
Skalickí výtvarníci v ateliéri Tibora Bártfaya (PhDr. Viera Drahošová)
Fotografie dvoch členov Retiny v Záhorskom osvetovom stredisku (PhDr. Viera Drahošová)
Publikácia o Koválove (PhDr. Peter Michalovič)