Záhorie č. 3/2012

Západná hranica južného Záhoria za panovania Márie Terézie Mária Zacharová

0
736

Mgr. Mária Zacharová: Západná hranica južného Záhoria za panovania Márie Terézie
Prof. PhDr. Ľubomír Ďurovič, DrSc.: Skalická jar 1945 (Ako si ju po rokoch pamätám)
PhDr. Antonín Mička: Spisovatelka Alžběta (Běta) Turečková – Čambalová /vyberáme z Malovaného kraja
PhDr. Mária Zajíčková: Viac ako dokument K nedožitým deväťdesiatinám Jána Náhlika
RNDr. Dušan Valachovič – Katarína Holubová: Historický vývoj a súčasný stav rieky Moravy
PhDr. Ferdinand Vrábel: Drobnosti z archívov – Z korešpondencie Antona Štefánka – veselo i vážne
Ján Gavorník: Žaba v trúbje – spomienkové rozprávanie

Nové knihy / Správy
Spomienková slávnosť 150. výročia zhromaždenia dištrikčnej kongregácie v Brodskom (Mgr. Ľudovít Košík)
Konferencia o živote a diele Daniela Gabriela Licharda (PhDr. Viera Drahošová)
Deň otvorených dverí v múzeu v Skalici (PhDr. Viera Drahošová)
Nové publikácie k dejinám Holíča (Mgr. Richard Drška)
Vienok s trdelníkom (PhDr. Vladimír Blaho)