Záhorie č. 5/2012

Skalické roky Pavla Straussa Štefan Papp

0
654

Mgr. Richard Drška: Návšteva Ferdinanda III. v Skalici v roku 1643
PhDr. Mária Zajíčková: Tovarišské mená v skalických cechoch
Štefan Horský: Putovanie ľudí i mostov cez Moravu
PhDr. Štefan Zajíček: Jozef Kostka, klasik slovenskej sochárskej moderny
Mgr. Štefan Papp: Skalické roky Pavla Straussa
Mgr. Gabriela Prokešová – Ing. Svetozár Prokeš: Zo sedliackeho dvora do diplomatických služieb
Jozef Maroš zo Stupavy
Akad. mal. Štefan Štefka: Spomienky na viešťanskú Kaplnku sv. Víta

Nové knihy / Správy
Technický klenot Záhoria (PhDr. Blažena Schenková)
Tradičný odev Plaveckého Petra (PhDr. Mária Zajíčková)
Pocta domovu (Mgr. Božena Juríčková)
Oslavy prvých písomných zmienok o obciach na Záhorí (PhDr. Peter Michalovič)
Miloš Balgavý – keramika, voľná tvorba, dizajn (PhDr. Danica Lovišková)

Predchádzajúci článokZáhorie č. 4/2012
Ďalší článokZáhorie č. 6/2012