Záhorie č. 6/2012

Radostně budem zpívati Mária Zajíčková

0
906

PhDr. Mária Zajíčková: Radostně budem zpívati
Mgr. Mária Zacharová: Špitály na južnom Záhorí v 18. storočí
PhDr. Peter Mráz, PhD.: Epicédiá v príležitostnej poézii Jána Hollého
Ing. Milica Lustigová-Bunčáková: Neznáma literátka Mária Holuby
Ing. Jana Judinyová: Syn Záhoria a slovenská detektívka
PhDr. Peter Brezina: K regulácii Moravy pri Skalici a Hodoníne v rokoch 1934 – 35
Alojz Lukáček: Lábske potoky a zmiznuté mlyny Z archívu rukopisov
PhDr. Peter Michalovič: Za Františkom Zemánkom (1938 – 2012)

Nové knihy / Správy
Prez Závody je chodníček… (Mgr. Pavol Vrablec, PhD.)
Kniha o Felixovi Rímešovi (PhDr. Mária Zajíčková)
Karlovovešťan František Silavecký, bratislavský fotograf (Matúš Šrámek)
Prehliadka Kostola Všetkých svätých v Lábe (Daniel Prokop)
Tvorba Milana Flajžíka alebo bilancia posledného desaťročia (Mgr. Dana Janáčková)
Marián Komáček Grafika a maľba (Klára Kubíková)
Bibliografia XXI. ročníka (r. 2012) (PhDr. Peter Michalovič)