XXI. ročník (rok 2012)

Bibliografia XXI. ročníka (r. 2012) časopisu Záhorie

0
773

Antálková, Marcela: Prípravné zasadnutie Spolku sv. Vojtecha. 2, 2012, s. 11 – 12.
Bachratý, Miroslav, Ing.: Porsche na Záhorí v roku 1902. 2, 2012, s. 9 – 11.
Benža, Mojmír, PhDr., PhD. – Nerádová, Antónia, Ing.: Encyklopédia Suchohradu – Dimburka (recenzia, správa). 4, 2012, s. 24 – 26.
Blaho, Vladimír, PhDr.: K dvestoročnici Daniela Gabriela Licharda. 1, 2012, s. 11 – 13.
Blaho, Vladimír, PhDr.: Vienok s trdelníkom (správa). 3, 2012, s. 31.
Brezina, Peter, PhDr.: K regulácii Moravy pri Skalici a Hodoníne v rokoch 1934 – 35. 6, 2012, s. 18 – 21.
Brück, Miroslav: Náš rozhovor s filmovým režisérom, pedagógom a básnikom Eduardom Grečnerom. 4, 2012, s. 17 – 20.
Drahošová, Viera, PhDr.: Deň otvorených dverí v múzeu v Skalici (správa). 3, 2012, s. 28 – 29.
Drahošová, Viera, PhDr.: Fotografie dvoch členov Retiny v Záhorskom osvetovom stredisku (správa). 4, 2012, s. 29 – 30.
Drahošová, Viera, PhDr.: Konferencia o živote a diele Daniela Gabriela Licharda (správa). 3, 2012, s. 26 – 28.
Drahošová, Viera, PhDr.: Náš rozhovor s Ferom Tomíkom, umeleckým fotografom a vysokoškolským pedagógom. 1, 2012, s. 24 – 28.
Drahošová, Viera, PhDr.: Rok Daniela Gabriela Licharda. 1, 2012, s. 13.
Drahošová, Viera, PhDr.: Skalickí výtvarníci v ateliéri Tibora Bártfaya (správa). 4, 2012, s. 28 – 29.
Drahošová, Viera, PhDr.: Uvedenie knihy Martina Hoferku (správa). 2, 2012, s. 27 – 29.
Drahošová, Viera, PhDr.: Vážení čitatelia! (Príhovor). 1, 2012, s. 2 – 4.
Drška, Richard, Mgr.: Návšteva Ferdinanda III. v Skalici v roku 1643. 5, 2012, s. 2 – 6.
Drška, Richard, Mgr.: Nové publikácie k dejinám Holíča (recenzia). 3, 2012, s. 29 – 30.
Ďurovič, Ľubomír, Prof., PhDr., DrSc.: Skalická jar 1945 (Ako si ju po rokoch pamätám). 3, 2012, s. 8 – 12.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Čo vŕta v hlave žene po päťdesiatke? (recenzia). 4, 2012, s.
27 – 28.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Očakávané dielo o Šaštínskom archidiakonáte (recenzia). 2, 2012, s. 26.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Podiel Záhoria na bernolákovskej kodifikácii. 4, 2012, s. 2 – 5.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Záslužný prekladateľský čin (recenzia). 2, 2012, s. 29 – 30.
Gavorník, Ján: Žaba v trúbje (spomienkové rozprávanie). 3, 2012, s. 25.
Hoferka, Martin, Mgr., Th.D.: Ďalšia kniha o Holíčskom panstve (recenzia). 2, 2012, s. 30 – 31.
Horský, Štefan: Putovanie ľudí i mostov cez Moravu. 5, 2012, s. 9 – 13.
Chromek, Stanislav: Kríže so solárnymi ružicami na južnom Záhorí. 2, 2012, s. 5 – 8.
Janáčková, Dana, Mgr.: Tvorba Milana Flajžíka alebo bilancia posledného desaťročia (správa). 6,
2012, s. 31 – 32.
Jozefovič, Michal, Mgr., PhD.: Názvy obcí Senického okresu. 2, 2012, s. 2 – 5.
Judinyová, Jana, Ing.: Syn Záhoria a slovenská detektívka. 6, 2012, s. 17 – 18.
Juríčková, Božena, Mgr.: Pocta domovu (správa). 5, 2012, s. 27 – 28.
Juríčková, Božena, Mgr.: Tri pozdravy krajine (správa). 4, 2012, s. 23 – 24.
Juríčková, Zuzana, Ing.: Architekt József Bábolnay a jeho tvorba vo svete a v Skalici. 4, 2012, s.
12 – 15.
Kalivodová, Eva, RNDr., CSc.: Hrdzavka potápavá – významný hniezdič Záhoria. 4, 2012, s. 20 – 22.
Kanisová, Dagmar, MUDr.: Havária amerického lietadla pri Sobotišti. 2, 2012, s. 12 – 16.
Kanisová, Dagmar, MUDr.: Remeslá v Sobotišti. 4, 2012, s. 5 – 12.
Kardianová, Mária: Pleteňí košíkú v Hasprunce. 4, 2012, s. 22.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Spomienková slávnosť 150. výročia zhromaždenia dištrikčnej kongregácie v
Brodskom (správa). 3, 2012, s. 26.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Zborník Záhorského múzea v Skalici č. 6 (recenzia). 1, 2012, s. 29 – 30.
Kubíková, Klára: Marián Komáček Grafika a maľba (recenzia). 6, 2012, s. 32 – 33.
Lovišková, Danica, PhDr.: Miloš Balgavý – keramika, voľná tvorba, dizajn (recenzia). 5, 2012, s. 31.
Lukáček, Alojz, Ing.: Z archívu rukopisov. Lábske potoky a zmiznuté mlyny. 6, 2012, s. 22 – 23.
Lustigová-Bunčáková, Milica, Ing.: Neznáma literátka Mária Holuby. 6, 2012, s. 11 – 16.
Masaryková, Alica, RNDr. – Demko, Matej, Mgr. – Kalivodová, Eva, RNDr., CSc.: Volavka purpurová, vzácny druh avifauny Záhoria. 2, 2012, s. 25.
Mička, Antonín, PhDr.: Joža Uprka /Vyberáme z Malovaného kraja. 1, 2012, s. 17 – 19.
Mička, Antonín, PhDr.: Spisovatelka Alžběta (Běta) Turečková – Čambalová /Vyberáme z Malovaného kraja. 3, 2012, s. 13 – 14.
Michalovič, Peter, PhDr.: Bibliografia XXI. ročníka (r. 2012). 6, 2012, s. 34 – 35.
Michalovič, Peter, PhDr.: Oslavy prvých písomných zmienok o obciach na Záhorí (správa). 5, 2012, s. 28 – 31.
Michalovič, Peter, PhDr.: Program Stretnutia na tohtoročnom MFF Myjava (správa). 4, 2012, s. 27.
Michalovič, Peter, PhDr.: Publikácia o Koválove (recenzia). 4, 2012, s. 30 – 31.
Michalovič, Peter, PhDr.: Za Františkom Zemánkom (16. 6. 1938 – 4. 10. 2012). 6, 2012, s. 24 – 25.
Mráz, Peter, PhDr., PhD.: Epicédiá v príležitostnej poézii Jána Hollého. 6, 2012, s. 9 – 11.
Nerádová, Antónia: Jak sa zjavili v Jaboňovém táčky. 2, 2012, s. 23 – 24.
Papp, Štefan, Mgr.: Skalické roky Pavla Straussa. 5, 2012, s. 19 – 20.
Papp, Štefan, Mgr.: Skalické roľnícke zjazdy v rokoch 1906 – 1920. 1, 2012, s. 14 – 17.
Poláčková, Helena: Spieval srdcom – Ján Polák Buťula z Kútov. 1, 2012, s. 21 – 23.
Popelka, Pavel, PhDr., CSc.: Fašank, fašiangy – reportáž z terénu. 2, 2012, s. 17 – 23.
Prokešová, Gabriela, Mgr. – Prokeš, Svetozár, Ing.: Zo sedliackeho dvora do diplomatických služieb. Jozef Maroš zo Stupavy. 5, 2012, s. 21 – 23.
Prokop, Daniel: Prehliadka Kostola Všetkých svätých v Lábe (správa). 6, 2012, s. 29 – 31.
Schenková, Blažena, PhDr.: Technický klenot Záhoria (správa). 5, 2012, s. 25 – 26.
Schwarz, Jozef, PhDr.: Jeden učiteľský život Záhoráka v 20. storočí. 1, 2012, s. 19 – 21.
Synek, František, PhDr.: Slovanské hradiště v Mikulčicích se výrazně mění /Vyberáme z Malovaného kraja. 4, 2012, s. 16.
Šrámek, Matúš: Karlovovešťan František Silavecký, bratislavský fotograf (správa). 6, 2012, s. 28 – 29.
Štefka, Štefan, akad. mal.: Spomienky na viešťanskú Kaplnku sv. Víta. 5, 2012, s. 23 – 24.
Valachovič, Dušan, RNDr. – Holubová, Katarína: Historický vývoj a súčasný stav rieky Moravy. 3,
2012, s. 17 – 22.
Vrábel, Ferdinand, PhDr.: Drobnosti z archívov – Z korešpondencie Antona Štefánka – veselo i vážne. 3, 2012, s. 22 – 24.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Prez Závody je chodníček… (recenzia). 6, 2012, s. 26.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Zborník Malacky a okolie 4. (recenzia). 1, 2012, s. 31.
Zacharová, Mária, Mgr.: Mlyny v Plaveckom Štvrtku. 1, 2012, s. 4 – 11.
Zacharová, Mária, Mgr.: Špitály na južnom Záhorí v 18. storočí. 6, 2012, s. 5 – 8.
Zacharová, Mária, Mgr.: Západná hranica južného Záhoria za panovania Márie Terézie. 3, 2012, s. 2 – 7.
Zajíček, Štefan, PhDr.: Jozef Kostka, klasik slovenskej sochárskej moderny. 5, 2012, s. 14 – 18.
Zajíčková, Mária, PhDr.: Kniha o Felixovi Rímešovi (recenzia). 6, 2012, s. 27.
Zajíčková, Mária, PhDr.: Tovarišské mená v skalických cechoch. 5, 2012, s. 6 – 9.
Zajíčková, Mária, PhDr.: Tradičný odev Plaveckého Petra (recenzia). 5, 2012, s. 26.
Zajíčková, Mária, PhDr.: Viac ako dokument. K nedožitým deväťdesiatinám Jána Náhlika. 3, 2012, s. 15 – 17.
Zajíčková, Mária, PhDr.: Zborník Historie – Otázky – Problémy (recenzia). 4, 2012, s. 26.
Zajíčková, PhDr., Mária: Radostně budem zpívati. 6, 2012, s. 2 – 4.
Zálesňáková, Ľudmila: 20 rokov Cirkevného speváckeho zboru Glória zo Zohoru (správa). 1, 2012, s. 30 – 31.

-PM