Záhorie č. 1/2013

Ľudovít Štúr mu sedával pri nohách k 200. výročiu narodenia Alexandra Boleslavína Vrchovského Eva Fordinálová

0
691

Príhovor
PhDr. Kristian Elschek: Archeologické výskumy a nový kniežací hrob z doby rímskej v Zohore
Mgr. Richard Drška: Betlehemy z kostolov na Záhorí
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Ľudovít Štúr mu sedával pri nohách K 200. výročiu narodenia A. B. Vrchovského
MUDr. Dagmar Kanisová: Zabudnutý talent Karol Krutý
Pavol Vandelia: Fúzač alpský (Rosalia alpina)
Zdenka Bíla: Jak sem si dala zahrát v rádiju – spomienkové rozprávanie

Nové knihy / Správy
Prechádzka tichou krajinou Miroslav Brück: Podstata rieky (Ing. Milica Bunčáková)
Jakubov – od minulosti k dnešku (Mgr. Pavol Vrablec, PhD.)
„Slovácký krúžek a Skaličané v Bratislave” 90-ročný (PhDr. Viera Drahošová)
Nový historický zborník: Malacky a okolie 5 (Mgr. Mária Zacharová)

Mikulčicko-kopčiansky archeopark (PhDr. Viera Drahošová)