XXII. ročník (rok 2013)

PhDr. Peter Michalovič

0
929

Bibliografia XXII. ročníka (r. 2013) časopisu Záhorie

Bahýl, Vladimír, Doc., RNDr., CSc., a kol.: Je kostolík v Kopčanoch z obdobia Veľkej Moravy? 5, 2013, s. 7-10.
Bíla, Zdenka: Jak sem si dala zahrát v rádiju – spomienkové rozprávanie. 1, 2013, s. 25.
Botek, Andrej, Ing. arch.: Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. 5, 2013, s. 2-7.
Brezina, Peter, PhDr.: Pedagóg a kňaz Jozef Rozim v udalostiach roku 1918 v Skalici. 5, 2013, s. 20-24.
Brezina, Peter, PhDr.: Ponorka na rieke Morave. 6, 2013, s. 21-24.
Bunčáková, Milica, Ing.: Prechádzka tichou krajinou Miroslav Brück: Podstata rieky. (Recenzia). 1, 2013, s. 26.
Čurný, Marián, Mgr., PhD. – Jelínek, Pavol, Mgr., PhD.: Historická výroba tehál na Záhorí. 3, 2013, s. 2-6.
Drahošová, Viera, PhDr. – Michalovič, Peter, PhDr.: Vydavateľstvo Albert predstavilo svoju tvorbu. (Správa). 2, 2013, s. 28-30.
Drahošová, Viera, PhDr.: „Slovácký krúžek a Skaličané v Bratislave” 90-ročný. (Správa). 1, 2013, s. 27-29.
Drahošová, Viera, PhDr.: 95. výročie príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice. (Správa). 6, 2013, s. 32.
Drahošová, Viera, PhDr.: Betlehemský príbeh v Záhorskom múzeu v Skalici. (Správa). 6, 2013, s. 32-33.
Drahošová, Viera, PhDr.: Cyrilometodská ratolesť v Kopčanoch. (Správa). 3, 2013, s. 31-32.
Drahošová, Viera, PhDr.: Konferencia o Dr. Pavlovi Blahovi. (Správa). 3, 2013, s. 33-35.
Drahošová, Viera, PhDr.: Mikulčicko-kopčiansky archeopark. (Správa). 1, 2013, s. 30-31.
Drahošová, Viera, PhDr.: Otvorenie múzejnej expozície v Kopčanoch. (Správa). 3, 2013, s. 29-30.
Drahošová, Viera, PhDr.: Príhovor. 1, 2013, s. 2.
Drahošová, Viera, PhDr.: Svätí Cyril a Metod v umení. (Správa). 3, 2013, s. 30.
Drahošová, Viera, PhDr.: Za Annou Morávkovou. (Nekrológ). 4, 2013, s. 31.
Drahošová, Viera, PhDr.: Za Margitou Antóniou Ilenčíkovou. (Nekrológ). 4, 2013, s. 30-31.
Drška, Richard, Mgr.: Betlehemy z kostolov na Záhorí. 1, 2013, s. 10-16.
Drška, Richard, Mgr.: Folklór, kroje a hody v Kútoch. (Správa). 4, 2013, s. 27-28.
Drška, Richard, Mgr.: Jubilejný rok 1863 a Kúty. 4, 2013, s. 2-5.
Drška, Richard, Mgr.: O vnímaní času v starej Skalici. 6, 2013, s. 14-19.
Dulanský, Ivan, akad. mal.: Čierne remeslo – spomienkové rozprávanie. 2, 2013, s. 23-24.
Dulanský, Ivan, akad. mal.: Generačná sonda. (Správa). 4, 2013, s. 21-22.
Elschek, Kristian, PhDr.: Archeologické výskumy a nový kniežací hrob z doby rímskej v Zohore. 1, 2013, s. 4-9.
Farkaš, Zdeněk, PhDr., PhD.: Jaskyňa Dzeravá skala pri Plaveckom Mikuláši. 2, 2013, s. 2-9.
Fialová, Ivana, Mgr.: Cholerová epidémia na cisárskom panstve Holíč v roku 1831. 2, 2013, s. 9-14.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Kniha našich rodných vôd. (Recenzia). 3, 2013, s. 28.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Ľudovít Štúr mu sedával pri nohách K 200. výročiu narodenia A. B. Vrchovského. 1, 2013, s. 16-20.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Príspevok Záhoria do „času nádejí“ (150. výročie vydania Jána Hollého Spisov básnických). 6, 2013, s. 9-14.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Štedrý mecén slovenskej kultúry 200. výročie narodenia Jozefa Ščasného. 2, 2013, s. 14-19.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Váha vážneho slova (Alojz Lukáček). (Recenzia). 4, 2013, s. 23.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Významný zborník (Jubuoňické všelico). (Správa). 6, 2013, s. 28-29.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Za Jánom Hollým nemožno dať bodku. (Recenzia). 2, 2013, s. 30-31.
Ftáčnik, Kamil, st.: Malacký skauting oslavuje deväťdesiatku. (Správa). 5, 2013, s. 27-28.
Gavorník, Ján: Gazdovský spolok vo Vrbovciach. 4, 2013, s. 18-19.
Hoferka, Martin, ThLic. Mgr., Th.D.: Ďalšia kniha o štvrtom rozmere. (Recenzia). 4, 2013, s. 26.
Hoferka, Martin, ThLic. Mgr., Th.D.: Zobrazenie solúnskych bratov v sakrálnych pamiatkach Záhoria. 6, 2013, s. 2-9.
Horský, Štefan: Bunkre na Záhorí – pamätníci smutného 75. výročia. 5, 2013, s. 24-25.
Jelínek, Pavol, Mgr., PhD. – Čurný, Marián, Mgr., PhD.: Historická výroba tehál na Záhorí. 3, 2013, s. 2-6.
Jozefovič, Michal, Mgr., PhD.: Názvy niektorých obcí južného Záhoria. 4, 2013, s. 6-8.
Judinyová, Jana, Mgr.: O pamätnej izbe Jozefa Braneckého v Trenčíne. (Správa). 2, 2013, s. 26-28.
Juríčková, Božena, Mgr.: Mladá tvorba regiónu. (Správa). 5, 2013, s. 30-31.
Juríčková, Viera: AMFO 2013. (Správa). 4, 2013, s. 24-26.
Juríčková, Zuzana, Ing., PhD.: Včelárske spolky na Záhorí. 3, 2013, s. 16-22.
Kalivoda, Henrik, Mgr., PhD. – Kalivodová, Eva, RNDr., CSc.: Modráčiky rodu Maculinea na Záhorí. 4, 2013, s. 19-20.
Kalivodová, Eva, RNDr., CSc. – Kalivoda, Henrik, Mgr., PhD.: Modráčiky rodu Maculinea na Záhorí. 4, 2013, s. 19-20.
Kamenčík, Marián, PhDr., PhD.: Kopčiansky rodák Pavel Vajaj a jeho veršovnícka misia. 3, 2013, s. 6-10.
Kanisová, Dagmar, MUDr.: O sobotištských mlynoch. 3, 2013, s. 22-26.
Kanisová, Dagmar, MUDr.: Zabudnutý talent Karol Krutý. 1, 2013, s. 20-23.
Kolény, Braňo: V Hlbokom oslávili slovenčinu. (Správa). 4, 2013, s. 22-23.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Prezentácia novej knihy Evy Fordinálovej Mystika Záhoria. (Správa). 5, 2013, s. 29-30.
Lunga, Václav, Mgr.: Rekatolizace na milotickém panství / Vyberáme z Malovaného kraja. 4, 2013, s. 13-15.
Michalovič, Peter, PhDr. – Drahošová, Viera, PhDr.: Vydavateľstvo Albert predstavilo svoju tvorbu. (Správa). 2, 2013, s. 28-30.
Michalovič, Peter, PhDr.: Bibliografia časopisu Záhorie roč. XXII. (r. 2013). 6, 2013, s. 34-35.
Michalovič, Peter, PhDr.: Pestoval hudbu v duchu slovenskom – Milan Lichard. 2, 2013, s. 19-23.
Mráz, Peter, PaedDr., PhDr., PhD.: Alexander Rudnay v poézii Jána Hollého a Bohuslava Tablica. 4, 2013, s. 9-13.
Mráz, Peter, PaedDr., PhDr., PhD.: Autorské profily III. Osobnosti trnavského kraja. (Recenzia). 5, 2013, s. 30.
Mráz, Peter, PaedDr., PhDr., PhD.: Vďačná pamiatka fraštackému richtárovi. (Recenzia). 3, 2013, s. 27.
Palkovičová, Anna, Mgr.: Výstava Včelárstvo v Pomoraví. (Správa). 3, 2013, s. 32-33.
Papp, Štefan, Mgr.: Ján Albrecht, najlepší priateľ Juraja Fándlyho. 6, 2013, s. 19-20.
Schenková, Blažena, PhDr.: V podzemí Plaveckého krasu. 2, 2013, 24-25.
Svíba, Róbert, Mgr.: Jubilejný 10. Festival múzeí Slovenska v Košiciach. (Správa). 4, 2013, s. 28-29.
Svíba, Róbert, Mgr.: Oslavy 200. výročia narodenia Jozefa Ščasného v Borskom Mikuláši. (Správa). 2, 2013, s. 30.
Špaček, Jozef, PhDr.: Svet podľa Krivského. (Recenzia). 4, 2013, s. 23-24.
Šrámek, Matúš: Ku vzniku Karlovej Vsi. 4, 2013, s. 16-17.
Šrámek, Matúš: Mlyn na Karloveskom potoku. 6, 2013, s. 24-26.
Toman, Vladimír: Vienok znova zakvitol. (Správa). 3, 2013, 27-28.
Vajlová, Barbora, Bc.: Ukončenie Roka svätých Cyrila a Metoda v Skalici. (Správa). 6. 2013, s. 29-30.
Vandelia, Pavol: Čierna skala – perla Malých Karpát. 5, 2013, s. 26.
Vandelia, Pavol: Fuzáč alpský (Rosalia alpina). 1, 2013, s. 24-25.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Jakubov – od minulosti k dnešku (Recenzia). 1, 2013, s. 26-27.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Začiatky Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Levároch. 5, 2013, s. 16-20.
Zacharová, Mária, Mgr.: Nový historický zborník: Malacky a okolie 5 (Recenzia). 1, 2013, s. 29-30.
Zacharová, Mária, Mgr.: Valchy a výroba súkna na južnom Záhorí do konca 18. storočia. 5, 2013, s. 10-13.
Zajíčková, Mária, PhDr.: Husári jedú pres Bílú horu… 5, 2013, s. 14-16.
Zajíčková, Mária, PhDr.: Nová expozícia v čáčovskom mlyne. (Správa). 6, 2013, s. 27-28.
Zajíčková, Mária, PhDr.: Obzor – tribúna včelárskej osvety. 3, 2013, s. 11-16.
Zajíčková, Petra, Mgr.: Nové múzeum v Gbeloch. (Správa). 5, 2013, s. 28-29.