Záhorie č. 2/2012

Porsche na Záhorí v roku 1902 Miroslav Bachratý

0
628
Mgr. Michal Jozefovič: Názvy obcí Senického okresu
Stanislav Chromek: Kríže so solárnymi ružicami na južnom Záhorí
Ing. Miroslav Bachratý: Porsche na Záhorí v roku 1902
Marcela Antálková: Prípravné zasadnutie Spolku sv. Vojtecha
MUDr. Dagmar Kanisová: Havária amerického lietadla pri Sobotišti
PhDr. Pavel Popelka, CSc.: Fašank, fašiangy – reportáž z terénu
Antónia Nerádová: Jak sa zjavili v Jaboňovém táčky
Alica Masaryková – Matej Demko – Eva Kalivodová: Volavka purpurová – vzácny druh avifauny Záhoria
Nové knihy / Správy
Očakávané dielo o Šaštínskom archidiakonáte (Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.)
Uvedenie knihy Martina Hoferku (PhDr. Viera Drahošová)
Záslužný prekladateľský čin (Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.)
Ďalšia kniha o Holíčskom panstve (Mgr. Martin Hoferka, Th.D)
Na vydávanie časopisu sponzorsky prispeli