pondelok, 20 mája, 2024

XII. ročník 2003

Antálková, M.: Slávne roky ochotníckeho divadla v Brodskom. 4, s. 10-16. -bad-: Bohumil Bača vystavuje v Senici (správa). 1, s. 28-29. -bad-: Pomoravie (správa). 5, s. 40-41. Čársky – Šimek, M., Ing.: Gbely na fotografii z roku...

Záhorie č. 6/2003

Richard Drška: Urbár mestečka Šaštín z roku 1769 PhDr. Mária Zajíčková: Umelec zakotvený v tradícii Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Osobný spovedník poslednej cisárovnej PhDr. Peter Michalovič: Staršie vianočné piesne na Záhorí Náš rozhovor s Jurajom Šefčíkom Ing. Slavomír...

Záhorie č. 5/2003

Ing. Miroslav Čársky: Počiatky chovu merinových oviec na Holíčskom panstve Pavel Proksa: Výnimočný rektor a hudobník Adam Škultéty MVDr. Pavol Hallon: Čo bol „opšít“? PhDr. Viera Drahošová: Blahoželáme Zoltánovi Schmidtovi PhDr. Viera Drahošová: Z osudov jedného náhrobníka Prof. Ľubomír...

Záhorie č. 4/2003

Mgr. Martin Hoferka: Šaštínsky archidiakonát v 16. storočí MVDr. Pavol Hallon: Mláťačkoví komisári Marcela Antálková: Slávne roky ochotníckeho divadla v Brodskom Mgr. Štefan Papp: ThDr. Štefan Rovenský v spomienkach Radošovčanov PhDr. Vladimír Grigar: Kronikár Kopčian Imrich Damborský PhDr....

Záhorie č. 3/2003

Ľudovít M. Vajdička: Karol Plicka a Záhorie Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Národne významné výročie (140. výročie vydania Jána Hollého spisov básnických) Náš rozhovor so Štefanom Moravčíkom PhDr. Mária Zajíčková: Veľký ľudomil MVDr. Pavol Hallon: Posvätný kameň...

Záhorie č. 2/2003

Mgr. Frederik Federmayer: Testament stupavskej vdovy Mgr. Štefan Papp: Radošovské roky Tichomíra Milkina MVDr. Pavol Hallon: Kedysi bola poštovňa aj v Hradišti pod Vrátnom Náš rozhovor s jazykovedcom Jánom Horeckým Ing. Ferdinand Kubíček, DrSc., RNDr. Róbert Kanka: Lesy...

Záhorie č. 1/2003

Mgr. Martin Hoferka: Licitácia regálu na Ostriežskom panstve v roku 1756 Richard Drška: Mlynárska tradícia v Kútoch Ing. F. Kubíček, DrSc., RNDr. R. Kanka: Lesy Záhoria PhDr. Peter Michalovič: „Slovácky krúžek a Skaličané v Bratislave“ Anna Lišková:...