XII. ročník 2003

Bibliografia XII. ročníka (r. 2003) časopisu Záhorie

0
701

Antálková, M.: Slávne roky ochotníckeho divadla v Brodskom. 4, s. 10-16.
-bad-: Bohumil Bača vystavuje v Senici (správa). 1, s. 28-29.
-bad-: Pomoravie (správa). 5, s. 40-41.
Čársky – Šimek, M., Ing.: Gbely na fotografii z roku 1962. 3, s. 22-23.
Čársky, M., Ing.: Počiatky chovu merinových oviec na Holíčskom panstve. 5, s. 2-9.
Čársky, M., Ing.: Starečkove vidly. 6, s. 37-38.
-dra-: Habáni v Sobotišti (správa). 1, s. 26-27.
-dra-: Obrazy Oľgy Bartošíkovej v Knihe Bystrických (správa). 2, s. 34-35.
-dra-: Výstava o Martinovi Čulenovi v Brodskom (správa). 3, s. 28-29.
-dra-: Návraty Jána Patku (správa). 3, s. 29-30.
-dra-: Pavol Fürstenzeller v Holíči (správa). 6, s. 43-44.
-dra-: Predvianočné popoludnie (správa). 6, s. 41-42.
Drahošová, V., PhDr.: Výstavné podujatia Záhorského múzea v roku 2002. 1, s. 23-26.
Drahošová, V., PhDr.: Blahoželáme Zoltánovi Schmidtovi. 5, s. 13-21.
Drahošová, V., PhDr.: Z osudov jedného náhrobníka. 5, s. 21-27.
Drška, R.: Mlynárska tradícia v Kútoch. 1, s. 5-7.
Drška, R.: Urbár mestečka Šaštín z roku 1769. 6, s. 2-6.
Ďurovič, Ľ., Prof.: „Šesťáky“ strýca Vendu. 5, s. 29-31.
Federmayer, F., Mgr.: Testament stupavskej vdovy. 2, s. 2-6.
Fenďa, P.: Viate piesky Slovenska /Sand Dunes of Slovakia (recenzia). 2, s. 33.
Fordinálová, E., Prof. PhDr., CSc.: Národné významné výročie (140. výročie vydania Jána Hollého spisov básnických). 3, s. 6-9.
Fordinálová, E., Prof. PhDr., CSc.: Osobný spovedník poslednej cisárovnej. 6, s. 12-15. Fordinálová, E., Prof., PhDr., CSc.: Významný doklad o našej kultúre (recenzia). 4, s. 26. Gavorník, J.: Kde sa podelo 2000 obyvateľov Vrboviec? 3, s. 23-24.
Gavorník, J.: Prežila dvoch kráľov a deväť prezidentov (správa). 4, s. 27-28.
Grigar, V., PhDr.: Kronikár Kopčian Imrich Damborský (1903-1983). 4, s. 21-22.
Gúth, A., MUDr.: Pracovná známka z „Levárek“. 5, s. 36-37.
Hallon, P., MVDr.: Kedysi bola poštovňa aj v Hradišti pod Vrátnom. 2, s. 11-14.
Hallon, P., MVDr.: Posvätný kameň a zázračná studnička v Kuchyni. 3, s. 14-16.
Hallon, P., MVDr.: Mláťačkoví komisári. 4, s. 6-10.
Hallon, P., MVDr.: Čo to bol „opšít“? 5, s. 11-13.
Hoferka, M., Mgr.: Licitácia regálu na Ostriežskom panstve v roku 1756. 1, s.2-5.
Hoferka, M., Mgr.: Šaštínsky archidiakonát v 16. storočí. 4, s. 2-6.
Chudziaková, A.: Spolok Záhorákov v Martine (správa). 3, s. 26-27.
Irša, A.: 25. výročie Klubu výtvarníkov v Skalici (správa). 1, s. 29-30.
Ivánek, T.: Za Karolom Balážom! (nekrológ). 6, s. 44.
Jamárik, V.: Ako prišiel Šaštín k svojmu menu. 5, s. 38-39.
Juríčková, B., Mgr.: Náš rozhovor s akademickým maliarom Bohumilom Bačom. 2, s. 15-19.
Juza, M., PhDr.: Architektúra synagóg na Slovensku (recenzia). 2, s. 34.
Kanka, R., RNDr. – Kubíček, F., Ing., DrSc.: Lesy Záhoria. Lesy alúvia rieky Moravy. 1, s. 7-14.
Kanka, R., RNDr. – Kubíček, F., Ing., DrSc.: Lesy na viatych pieskoch Borskej nížiny. 2, s. 19-25.
Kočvara, V.: Výstava Natura 2000 a krásy nivy Moravy (správa). 3, s. 25.
Krivský, D., JUDr.: Spomienka na Františka Krištofa Veselého. Pátranie po rodnom dome. 2, s. 30-32.
Kubíček, F., Ing., DrSc. – Kanka, R., RNDr.: Lesy Záhoria. Lesy alúvia rieky Moravy. 1, s. 7-14.
Kubíček, F., Ing., DrSc. – Kanka, R., RNDr.: Lesy na viatych pieskoch Borskej nížiny. 2, s. 19-25.
Lišková, A.: Keď sa povie tetička Juríčková… 1, s. 20-22.
-mh-: Spomienka na Jozefa Šátka (správa). 1, s. 27-28.
-mh-: Kalvárie a krížové cesty na Slovensku (recenzia). 2, s. 32-33.
-mh-: Heinz Jakob Tauber, Atlantida holíčských Židů, Sefer Praha 2003 (recenzia). 5, s. 39-40.
Michalovič, P.: Fotoreportáž zo šiesteho ročníka slávností kapusty „Dňa zelá“ v Stupave. 5, s. 42-43.
Michalovič, P., PhDr.: Náš rozhovor s Helenou Jurasovovou – Blahovou. 5, s. 31-36.

Michalovič, P., Mgr.: „Slovácký krúžek a Skaličané v Bratislave“. 1, s. 14-20.
Michalovič, P., Mgr.: Spomienka na Františka Krištofa Veselého. Oslavy storočnice narodenia. 2, s. 28-30.
Michalovič, P., PhDr.: Staršie vianočné piesne na Záhorí. 6, s. 15-24.
-mm-, -pm-: Blahova notečka (správa): 3, s. 27.
-mm-: Záhorie spoločne na Slovakiatour Bratislava 2003 (správa). 1, s. 30.
Moravčík, Š.: Tulák rodným Záhorím – a svetom (Andrej Žarnov…). 5, s. 28-29.
Palkovič, K., PhDr.: Ako sa na Záhorí prezývali. 6, s. 34-36.
Palkovič, K., PhDr.: Spomienky na malacké gymnázium. 3, s. 20-22.
Panenka, I., RNDr.: Náš rozhovor s Jurajom Ševčíkom. 6, s. 24-30.
Papp, Š., Mgr.: Radošovské roky Tichomíra Milkina. 2, s. 6-10.
Papp, Š., Mgr.: ThDr. Štefan Rovenský v spomienkach Radošovčanov. 4, s. 16-20.
-pm-, -mm-: Blahova notečka (správa): 3, s. 27.
-pm-: Jubileum Štefana Moravčíka (správa). 6, s. 42-43.
Prekopová, M.: Náš rozhovor so Štefanom Moravčíkom. 3, s. 9-11.
Proksa, P.: Pozdrav zbierke „Spieva mi život“ (recenzia). 4, s. 26-27.
Proksa, P.: Výnimočný rektor a hudobník Adam Škultéty. 5, s. 9-11.
-red-: Vydávanie XII. ročníka časopisu Záhorie sponzorsky podporili. 1, s. 31; 3, s. 32; 4, s. 32.
Špaček, J., PhDr.: O názvoch skalických ulíc. 4, s. 22-24.
Tomík, F., Mgr.: AMFO a DIAFOTO už aj v Skalici (správa). 3, s. 30-31.
Tychlerová, E.: Sánkovanie na Drahách. 6, s. 39.
Tychlerová, E.: Skalické letné večery. 2, s. 26-28.
Tychlerová, E.: Vytúžené kúpalisko. 4, s. 25.
Vajdička, M., Ľ.: Karol Plicka a Záhorie. 3, s. 2-5.
Vongrej, S., Ing.: Chránené časti prírody Záhoria. 3, s. 17-20.
Vongrej, S., Ing.: Chránené časti prírody Záhoria (II. časť). 6, s. 30-34.
-zaj-: Vrbovce (recenzia). 3, s. 24.
-zaj-: Redakčná rada vlastivedného časopisu Záhorie v Holíči (správa). 4, s. 31.
-zaj-: Vianoce v Záhorskom múzeu. Výstava Tradičné Vianoce na Záhorí (správa). 6, s. 40-41.
Zajíček, Š., PhDr.: Vlkolínske motívy Jozefa Chrenu a Petra Kovaroviča v Skalici (správa). 3, s. 25-26
Zajíček, Š., PhDr.: Výstava japonského umenia v Skalici (správa). 4, s. 28-29.
Zajíček, Š., PhDr.: Slovenskí a českí umelci zo zbierok Záhorskej galérie v Senici (správa). 4, s. 29-31.
Zajíčková, M., PhDr.: Umelec zakotvený v tradícii (k 135. výročiu narodenia Dušana Jurkoviča). 6, s. 6-12.
Zajíčková, M., PhDr.: Veľký ľudomil (A. Radlinský). 3, s. 12-13.
Zalesňáková, A.: Hrkanie vo Veľkom týždni v Lábe. 2, s. 25-26.

Predchádzajúci článokZáhorie č. 6/2003
Ďalší článokZáhorie č. 1/2004