Záhorie č. 6/2003

AKO SA NA ZÁHORÍ PREZÝVALI Konštantín Palkovič

0
674

Richard Drška: Urbár mestečka Šaštín z roku 1769
PhDr. Mária Zajíčková: Umelec zakotvený v tradícii
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Osobný spovedník poslednej cisárovnej
PhDr. Peter Michalovič: Staršie vianočné piesne na Záhorí
Náš rozhovor s Jurajom Šefčíkom
Ing. Slavomír Vongrej: Chránené časti prírody Záhoria II
PhDr. Konštantín Palkovič: Ako sa na Záhorí prezývali
Ing. Miroslav Čársky: Starečkove vidly
Edita Tychlerová: Sánkovanie na Drahách

SPRÁVY
Vianoce v Záhorskom múzeu, výstava Tradičné Vianoce na Záhorí (-zaj-)
Predvianočné popoludnie (-dra-)
Jubileum Štefana Moravčíka (-pm-)
Pavol Fürstenzeller v Holíči (-dra-)
Za Karolom Balážom (Tono Ivánek)