Záhorie č. 5/2003

„Šesťáky“ strýca Vendu Ľubomír Ďurovič

0
692

Ing. Miroslav Čársky: Počiatky chovu merinových oviec na Holíčskom panstve
Pavel Proksa: Výnimočný rektor a hudobník Adam Škultéty
MVDr. Pavol Hallon: Čo bol „opšít“?
PhDr. Viera Drahošová: Blahoželáme Zoltánovi Schmidtovi
PhDr. Viera Drahošová: Z osudov jedného náhrobníka
Prof. Ľubomír Ďurovič: „Šestáky“ strýca Vendu
Štefan Moravčík: Tulák rodným Záhorím – a svetom
Náš rozhovor s Helenou Jurasovovou-Blahovou
MUDr. Anton Gúth: Pracovná známka z Levárek
Vladimír Jamárik: Ako prišiel Šaštín k svojmu menu

RECENZIE
Heinz Jakob Tauber, Atlantída holíčských Židů, Praha 2003 (-mh-)

SPRÁVY
Pomoravie (-bad-)
Fotoreportáž zo šiesteho ročníka slávností kapusty „Dňa zelá“ v Stupave