Záhorie č. 2/2003

Lesy na viatych pieskoch Borskej nížiny Ferdinand Kubíček, Róbert Kanka

0
653

Mgr. Frederik Federmayer: Testament stupavskej vdovy
Mgr. Štefan Papp: Radošovské roky Tichomíra Milkina
MVDr. Pavol Hallon: Kedysi bola poštovňa aj v Hradišti pod Vrátnom
Náš rozhovor s jazykovedcom Jánom Horeckým
Ing. Ferdinand Kubíček, DrSc., RNDr. Róbert Kanka: Lesy na viatych pieskoch Borskej nížiny
Anna Zalesňáková: Hrkanie vo Veľkom týždni v Lábe
Edita Tychlerová: Skalické letné večery Spomienka na Františka Krištofa Veselého

RECENZIE
Kalvárie a krížové cesty na Slovensku (-mh-)
Viate piesky Slovenska (Sand Dunes of Slovakia) (Peter Fenďa)
Architektúra synagóg na Slovensku (M. Juza)

SPRÁVY
Obrazy Oľgy Bartošíkovej v Knihe Bystrických (-dra-)