pondelok, 4 marca, 2024

Bibliografia XX. ročníka (2011)

Blaho, Vladimír, PhDr.: Rodina Ozábalovcov. 2, 2011, s. 15-16. Brezina, Peter, PhDr.: K stavebnej histórii Štefanova. 2, 2011, s. 6-9. Brezina, Peter, PhDr.: O skalickej výstave zdravotného balenia potravín v roku 1934. 1, 2011, s. 4-6. Brezina,...

Záhorie č. 6/2011

Mgr. Katarína Kureková: Stiborovská architektúra na Holíčskom panstve Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: „Motor” tretej bernolákovskej generácie K 200. výročiu narodenia Šimona Klempu Mgr. Martin Macejka: Zámocký park v Malackách Antónia Ilenčíková: O škole a učiteľoch v...

Záhorie č. 5/2011

Mgr. Veronika Chňupková: Obraz Františka Štefana Lotrinského z mobiliáru zámku v Holíči Jiří Mrenka: Skalický slavík a Volavého strážnická muzika K 110. výročí narození Janka Blahu PhDr. Peter Brezina: Ortieľ smrti, vzácna tlač škarniclovskej tlačiarne PhDr....

Záhorie č. 4/2011

Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Objaviteľ nášho vzácneho kultúrneho pokladu Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: „Rabunk” počas prevratu v roku 1918 Ing. Svetozár Prokeš: Pivovar v Stupave MUDr. Dagmar Kanisová: Učiteľ Oberuč a jeho pôsobenie v Sobotišti PhDr. Peter...

Záhorie č. 3/2011

Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.: Kráľovskí kuriálni notári zo Záhoria Mgr. Kristína Caletková : Toponymia chotára obce Popudinské Močidľany Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Pravda o rodisku Juraja Klimu Mgr. Ivan Osuský: Dr. Dušan Fajnor - evanjelický...

Záhorie 2/2011

Mgr. Mária Kršková: Výroba ručného papiera na Záhorí Akad. mal. Štefan Štefka: Pestovanie konopí v našom kraji PhDr. Peter Brezina: K stavebnej histórii Štefanova MUDr. Dagmar Kanisová: Spomienky na prelomové roky pokoja a hrôzy na sobotištských kopaniciach PhDr....

Záhorie 1/2011

Príhovor PhDr. Peter Brezina: O skalickej výstave zdravotného balenia potravín v roku 1934 Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Oneskorené stretnutie s Mons. Jánom Bukovským Mgr. Ivana Fialová: Židia na Holíčskom panstve od druhej polovice 18. do polovice...