Záhorie č. 3/2011

Drobnosti z archívov Prajzi v roku 1866

0
751

Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.: Kráľovskí kuriálni notári zo Záhoria
Mgr. Kristína Caletková : Toponymia chotára obce Popudinské Močidľany
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Pravda o rodisku Juraja Klimu
Mgr. Ivan Osuský: Dr. Dušan Fajnor – evanjelický biskup a rodák zo Senice
Mgr. Štefan Papp: Výstava slovenského umenia v Londýne pred sto rokmi
PhDr. Peter Brezina: Zájazd skalickej meštianskej školy do Martina roku 1938
Mgr. Richard Drška – PhDr. Peter Michalovič: Drobnosti z archívov – Prajzi v roku 1866
O Prajzoch v ľudovej piesni

Antónia Nerádová: Príhody zo Suchohradu – O vodnom mlyne a bosomandlovi

Nové knihy / Správy
V Bratislave si pripomínali 110. výročie narodenia dr. Janka Blahu (PhDr. Peter Michalovič) Šesť Záhorákov medzi osobnosťami mesta pod Urpínom (PhDr. Jozef Polešenský)
V Závode uviedli už druhú knihu „o Závodoch” Terézie Kvapilovej (-SR-)
Oceňovali pracovníkov kultúry Trnavského samosprávneho kraja (Mgr. Róbert Svíba)
Na vydávanie časopisu Záhorie sponzorsky prispeli