Záhorie 2/2011

Spomienky na prelomové roky pokoja a hrôzy na sobotištských kopaniciach Dagmar Kanisová

0
814

Mgr. Mária Kršková: Výroba ručného papiera na Záhorí
Akad. mal. Štefan Štefka: Pestovanie konopí v našom kraji
PhDr. Peter Brezina: K stavebnej histórii Štefanova
MUDr. Dagmar Kanisová: Spomienky na prelomové roky pokoja a hrôzy na sobotištských kopaniciach
PhDr. Vladimír Blaho: Rodina Ozábalovcov
RNDr. Eva Kalivodová, CSc.: Obojživelníky (Amphibia) Záhoria
Mgr. Richard Drška: Drobnosti z archívov – Z mestských zápisníc starej Skalice
Fotoreportáž z tohtoročných fašiangových obchôdzok na Záhorí

Nové knihy / Správy
Zamyslenie nad dobrou knihou o múdrom a pracovitom Záhorákovi (Ing. Milan Petráš, CSc.)
Publikácia o dejinách heligónky od Pavla Grimma (PhDr. Peter Michalovič)
Výstava Vinohrady, vinohrady (Mgr. Róbert Svíba)
Nový propagačný materiál o skalickom múzeu (-red-)
Na vydávanie časopisu Záhorie sponzorsky prispeli