Záhorie č. 6/2011

Stiborovská architektúra na Holíčskom panstve Katarína Kureková

0
670

Mgr. Katarína Kureková: Stiborovská architektúra na Holíčskom panstve
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: „Motor” tretej bernolákovskej generácie K 200. výročiu
narodenia Šimona Klempu
Mgr. Martin Macejka: Zámocký park v Malackách
Antónia Ilenčíková: O škole a učiteľoch v Plaveckom Podhradí
PhDr. František Karas: Anton Baláž – roduverný Záhorák
Doc. Ing. Ján Fischer: O priateľstve na celý život Venované 80-tinám Antona Baláža

Nové knihy / Správy
Duchovný svet Mithote Denisy Bogdalíkovej (Mgr. Božena Juríčková)
Zreštaurovaná Svätá Trojica – pýcha obce
(Kultúrna komisia pri OcZ Vysoká pri Morave
S
pomienky na Martina Benku (Eduard Chmela)
Spomienkové slávnosti v Dubovciach a v Lakšárskej Novej Vsi (Mgr. Štefan Papp)
Tradičný odev Podluží a Záhoria (Mgr. Róbert Svíba)
Eva Fordinálová jubiluje (PhDr. Viera Drahošová)
Publikácia Pavol Fürstenzeller – maliar Skalice a Šaštína (PhDr. Peter Brezina)
Jubilantka PhDr. Mária Zajíčková (-red-)
Bibliografia XX. ročníka (r. 2011) (PhDr. Peter Michalovič)