Bibliografia XX. ročníka (2011)

Bibliografia XX. ročníka (r. 2011) časopisu Záhorie

0
779

Blaho, Vladimír, PhDr.: Rodina Ozábalovcov. 2, 2011, s. 15-16.
Brezina, Peter, PhDr.: K stavebnej histórii Štefanova. 2, 2011, s. 6-9.
Brezina, Peter, PhDr.: O skalickej výstave zdravotného balenia potravín v roku 1934. 1, 2011, s. 4-6.
Brezina, Peter, PhDr.: Ortieľ smrti – vzácna tlač skalickej tlačiarne. 5, 2011, s. 8-10.
Brezina, Peter, PhDr.: Publikácia Pavol Fürstenzeller – maliar Skalice a Šaštína (recenzia). 6, 2011, s. 32-33.
Brezina, Peter, PhDr.: Zájazd skalickej meštianskej školy do Martina v roku 1938. 3, 2011, s. 18-20.
Caletková, Kristína, Mgr.: Toponymia chotára obce Popudinské Močidľany. 3, 2011, s. 5-9.
Dingová, Alica, Mgr.: Príbeh jednej duny a jej hostí. 4, 2011, s. 21-23.
Drahošová, Viera, PhDr.: 500 rokov Suchohradu (správa). 5, 2011, s. 29-30.
Drahošová, Viera, PhDr.: Archeologické nálezy v Senici (správa). 5, 2011, s. 24-25.
Drahošová, Viera, PhDr.: Hasiči na Záhorí a Myjavsko-brezovských kopaniciach (recenzia). 4, 2011, s. 28-29.
Drahošová, Viera, PhDr.: Inšpiratívne kalendáre na rok 2011 (recenzia). 1, 2011, s. 28-29.
Drahošová, Viera, PhDr.: Odišiel Vladimír Jamárik. 5, 2011, s. 11-17.
Drahošová, Viera, PhDr.: Eva Fordinálová jubiluje (správa). 6, 2011, s. 30-32.
Drška, Richard, Mgr.: Drobnosti z archívov – Prajzi v roku 1866. 3, 2011, s. 20-21.
Drška, Richard, Mgr.: Drobnosti z archívov – Z mestských zápisníc starej Skalice. 2, 2011, s. 21-22.
Drška, Richard, Mgr.: Spomienková slávnosť v Sobotišti (správa). 5, 2011, s. 28.
Dulanský, Ivan, akad. mal.: Sološnické božie muky. 4, 2011, s. 20.
Federmayer, Frederik, Doc., PhDr., PhD.: Kráľovskí kuriálni notári zo Záhoria. 3, 2011, s. 2-5.
Fialová, Ivana, Mgr.: Židia na Holíčskom panstve od druhej polovice 18. storočia do polovice 19. storočia. 1, 2011, s. 11-15.
Fischer, Ján, Doc., Ing.: O prátelstvje na ceuý život. Venované 80-tinám Antona Baláža. 6, 2011, s. 20-23.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: „Motor” tretej bernolákovskej generácie. K 200. výročiu narodenia Šimona Klempu. 6, 2011, s. 6-9.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Objaviteľ nášho vzácneho kultúrneho pokladu. K stému výročiu úmrtia Jána Mocku. 4, 2011, s. 2-5.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Pravda o rodisku Juraja Klimu. 3, 2011, s. 9-10. Fordinálová, Eva: Srdce (báseň). 1, 2011, s. 3.
Fotoreportáž z tohtoročných fašiangových obchôdzok na Záhorí (R. Drška, R. Svíba). 2, 2011, s. 23-25.
Hoferka, Martin, Mgr., Th.D.: „Rabunk” počas prevratu v roku 1918. 4, 2011, s. 5-11.

Hoferka, Martin, Mgr., Th.D.: Oneskorené stretnutie s Mons. Jánom Bukovským. 1, 2011, s. 7-10.
Hoferka, Martin, Mgr., Th.D: Slávnosti hliny v Modre (správa). 5, 2011, s. 31.
Hurbaničová, Mária: Oslava 80. narodenín Antona Baláža v rodisku. 6, 2011, s. 23.
Chabadová, Natália: Historické semináre v Malackách už štvrtým rokom (správa). 4, 2011, s. 31.
Chmela, Eduard: Spomienky na Martina Benku (správa). 6, 2011, s. 26-27.
Chňupková, Veronika, Mgr.: Takmer neznámy obraz z mobiliáru zámku v Holíči. 5, 2011, s. 2-4.
Ilenčíková, Antónia: O škole a učiteľoch v Plaveckom Podhradí. 6, 2011, s. 15-19.
Janáčková, Dana, Mgr.: Nová Galéria v podkroví ZUŠ v Senici (správa). 4, 2011, s. 30-31.

Jureček, Rudolf, Mgr. – Vongrej, Dobroslav, PaedDr.: Český lesník a prírodovedec Jaroslav Horák na Záhorí. 1, 2011, s. 22-24.
Juríčková, Božena, Mgr.: Duchovný svet Mithote Denisy Bogdalíkovej (správa). 6, 2011, s. 24-25.
Juríčková, Božena, Mgr.: Keramické príbehy Edity Balážovej (správa). 5, 2011, s. 25-26.

Kalivodová, Eva, RNDr., CSc.: Obojživelníky (Amphibia) Záhora. 2, 2011, s. 17-21.
Kalivodová, Eva, RNDr., CSc.: Zašlá sláva ochotníckeho divadla vo Veľkých Levároch. 1, 2011, s. 18-22.
Kanisová, Dagmar, MUDr.: Spomienky na prelomové roky pokoja a hrôzy na sobotištských kopaniciach. 2, 2011, s. 9-15.
Kanisová, Dagmar, MUDr.: Učiteľ Jozef Oberuč a jeho pôsobenie v Sobotišti. 4, 2011, s. 13-17.
Karas, František, PhDr.: Anton Baláž – roduverný Záhorák. 6, 2011, s. 19-21.
Kardianová, Mária: Fabrika na Tŕní – na Chotári. 5, 2011, s. 21-22.
Kardianová, Mária: Hasprunské púťe. 4, 2011, s. 23-25.
Kolény, Braňo: S úctou a vďakou spomíname (správa). 4, 2011, s. 26-27.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Popudinské Močidľany – z minulosti obce (recenzia). 1, 2011, s. 30-31.
Kovaríková, Miroslava, Mgr.: V Marianke uviedli brožúru o bridlici (recenzia). 5, 2011, s. 23-24.
Kršková, Mária, Mgr.: Výroba ručného papiera na južnom Záhorí. 2, 2011, s. 2-4.
Kultúrna komisia pri OcZ Vysoká pri Morave: Zreštaurovaná Svätá Trojica – pýcha obce (správa). 6, 2011, s. 25-26.
Kureková, Katarína, Mgr.: Stiborovská architektúra na Holíčskom panstve. 6, 2011, s. 2-6.
Macejka, Martin, Mgr.: Zámocký park v Malackách. 6, 2011, s. 10-14.
Michalovič, Peter, PhDr.: Bibliografia XX. ročníka (r. 2011) (správa). 6, 2011, s. 34-35.
Michalovič, Peter, PhDr.: Drobnosti z archívov – O Prajzoch v ľudovej piesni. 3, 2011, s. 22-23.
Michalovič, Peter, PhDr.: Janko Blaho a ľudová pieseň (správa). 5, 2011, s. 26-28.
Michalovič, Peter, PhDr.: Publikácia o dejinách heligónky od Pavla Grimma (recenzia). 2, 2011, s. 27-29.
Michalovič, Peter, PhDr.: Speváčka, ktorú počúvať je sviatkom. K životnému jubileu rodáčky z Holíča Věry Příkazskej. 4, 2011, s. 18-19.
Michalovič, Peter, PhDr.: V Bratislave si pripomínali 110. výročie narodenia dr. Janka Blahu (správa). 3, 2011, s. 26-27.
Mikuš, Tibor, Ing., PhD.: Príhovor. 1, 2011, s. 2.
Minďáš, Miroslav, Mgr.: Skalickí hasiči oslávili 130. výročie (správa). 4, 2011, s. 27-28.
Mrenka, Jiří: Skalický slavík a Volavého strážnická muzika – k 110. výročí narození Janka Blahu. 5, 2011, s. 5-8.
Nerádová, Antónia: Príhody zo Suchohradu – O vodnom mlyne a bosomandlovi. 3, 2011, s. 23-25.
Nerádová, Antonia: V Suchohrade obnovujú (správa). 1, 2011, s. 26
Osuský, Ivan, Mgr.: Dr. Dušan Fajnor – evanjelický biskup a rodák zo Senice. 3, 2011, s. 10-13.
Papp, Štefan, Mgr.: Spomienkové slávnosti v Dubovciach a v Lakšárskej Novej Vsi (správa). 6, 2011, s. 27-28.
Papp, Štefan, Mgr.: Výstava slovenského umenia v Londýne pred sto rokmi. 3, 2011, s. 14-17.
Petráš, Milan, Ing., CSc.: Zamyslenie nad dobrou knihou o múdrom a pracovitom Záhorákovi (recenzia). 2, 2011, s. 26.
Polešenský, Jozef, PhDr.: Šesť Záhorákov medzi osobnosťami mesta pod Urpínom (recenzia). 3, 2011, s. 27-28.
Prokeš, Svetozár, Ing.: Pivovar v Stupave. 4, 2011, s. 11-12.
-red-: Nový propagačný materiál o skalickom múzeu (správa). 2, 2011, s. 31.
-red-: Jubilantka PhDr. Mária Zajíčková. 6, 2011, s. 33.
Schenková, Blažena, PhDr.: Abrod – perla našich rašelinísk. 5, 2011, s. 17-19.
-SR-: V Závode uviedli už druhú knihu „o Závodoch” Terézie Kvapilovej (recenzia). 3, 2011, s. 28-30.
Svíba, Róbert, Mgr.: Oceňovali pracovníkov kultúry Trnavského samosprávneho kraja (správa). 3, 2011, s. 30-31.
Svíba, Róbert, Mgr.: Tradičný odev Podluží a Záhoria (správa). 6, 2011, s. 28-30.
Svíba, Róbert, Mgr.: Výstava Vinohrady, vinohrady (správa). 2, 2011, s. 29-31.
Štefka, Štefan, akad. mal.: Pestovanie konopí v Chvojnickej doline. 2, 2011, s. 4-5.

Vařeka, Marek, PhDr.: František Štepán Lotrinský, holíčská fajánsa a kamenina (správa). 5, 2011, s. 29.
Vongrej, Dobroslav, PaedDr. – Jureček, Rudolf, Mgr.: Český lesník a prírodovedec Jaroslav Horák na Záhorí. 1, 2011, s. 22-24.
Vrábel, Ferdinand, PhDr.: Drobnosti z archívov – Anton Štefánek o Veľkých Levároch. 5, 2011, s. 19-21.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Cholera v Závode v roku 1831. 1, 2011, s. 16-17.
Zajíček, Štefan, PhDr.: Jubilejné výstavy Petra Kovaroviča vo Veľkých Levároch a Malackách (správa). 1, 2011, s. 27.
Zajíčková, Mária, PhDr.: Drobnosti z archívov – Mlynársky súd. 1, 2011, s. 24-25.

Predchádzajúci článokZáhorie č. 6/2011
Ďalší článokZáhorie č. 1/2012