streda, 28 februára, 2024

II. ročník 1993

Appel, R.- Kovár, B.: Kaplnka svätej Margity 4/93 Appel, R.: Sasinek versus Anonymus 5/93 Bartalská, Ľ. ,PhDr.: Záhoráci v Amerike. J. Ch. Krajsa 2/93 Bartalská, Ľ., PhDr.: Záhoráci v Amerike. M. K. Mlynarovič 3/93 Bartalská, Ľ., PhDr.: Záhoráci...

Záhorie č. 5 – 6/1993

Záhorie č. 5 PhDr. Štefan Zajíček: Barokové umenie na Záhorí PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Predstavitelia barokovej literatúry na Záhorí PhDr. Ladislav Kačic: Barok a hudba na Záhorí PhDr. Mária Zajíčková: Vplyv baroka na ľudové umenie Náš rozhovor s akad....

Záhorie č. 4/1993

PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Naše cyrilometodské dedičstvo PhDr. Mária Zajíčková: Prví matičiari na Záhorí Mgr. Vladimír Petrovič: Unín a deľba Holíčsko-šaštínskeho panstva v roku 1554 Mgr. Vladimír Petrovič: Luhačovice - symbol česko-slovenskej vzájomnosti Ján Lacko: Uctite si takýchto...

Záhorie č. 3/1993

PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: J. M. Hurban PhDr. Ľubica Bartalská: M. K. Mlynarovič PhDr. Rudolf Irša: Habánsky cintorín vo Veľkých Levároch PhDr. Viera Drahošová: Vojtech Budinský-Krička a Záhorie Vladimír Jamárik: Kunovská šľachta Mgr. Miroslav Minďáš: Pomocné vedy historické Prof. PhDr....

Záhorie č. 2/1993

Ing. Marián Hanták: Záhorská autostráda PhDr. Ľubica Bartalská: Záhoráci v Amerike - J. Ch. Krajsa PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Slovenské učené tovarišstvo Štefan Očovský: RNDr. Ján Verešík, CSc. Prof. PhDr. Rudolf Krajčovič, DrSc.: Svedkovia dávnej histórie Prof. PhDr. Ján...

Záhorie č. 1/1993

PhDr. Rudolf Irša: Na úvod 2. ročníka PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Geograf Michal Luknič a Záhorie PhDr. Ľubica Bartalská: Záhoráci v Amerike, Reverend Andrej Pír, O.S.B. Vladimír Jamárik: Cisárske manévre roku 1902 Prof. PhDr. Rudolf Krajčovič, DrSc.: Názvy...