II. ročník 1993

Bibliografia II. ročníka (r. 1993) časopisu Záhorie

0
786

Appel, R.- Kovár, B.: Kaplnka svätej Margity 4/93
Appel, R.: Sasinek versus Anonymus 5/93
Bartalská, Ľ. ,PhDr.: Záhoráci v Amerike. J. Ch. Krajsa 2/93
Bartalská, Ľ., PhDr.: Záhoráci v Amerike. M. K. Mlynarovič 3/93
Bartalská, Ľ., PhDr.: Záhoráci v Amerike. Reverend A .Pír, O.S.B.l/93
Benža, M., PhDr.: Čo sa nosilo v Skalici pred sto rokmi 4/93
Benža, M., PhDr.: Ked‘ sa nosili jeleňáky 3/93
Beňo, J.: Vzácny rozprávkár z Prieval 6/93
Blažek, M.: Príbeh na dobrú noc 1/93
Boškovičová, Ľ.: Z tradícií v Kuchyni 2/93
-dra-: Bibliografia II. ročníka Záhoria Drahošová, PhDr.: Audite Silete Musica 4/93
Drahošová, V., PhDr.: Hodové výstavy v Kunove 1/93
Drahošová, V., PhDr.: Jantárová cesta na Záhorí 6/93
Drahošová, V., PhDr.: Kniha o príchode Lábanov do Ameriky 3/93
Drahošová, V., PhDr: Prírodné bohatstvo chotára podhorskej obce Jablonové 4/93
Drahošová, V., PhDr.: Rozhovor so spisovatel’om Štefanom Moravčíkom 6/93
Drahošová, V., PhDr.: Vojtech Budinský – Krička a Záhorie 3/93
Drahošová, V., PhDr. – Hlavatý, J., Ing. – Mind’áš, M., Mgr.: Výskum vo františkánskom kostole v Skalici 5/93
Fordinálová, E., PhDr., CSc.: J. M. Hurban 3/93
Fordinálová, E., PhDr., CSc.: Jozef Ščasný, mecén slovenskej kultúry 4/93
Fordinálová, E., PhDr., CSc.: Naše cyrilometodské dedičstvo 4/93
Fordinálová, E., PhDr., CSc.: Predstavitelia barokovej literatúry na Záhorí 5/93
Fordinálová, E., PhDr., CSc.: Slovenské učené tovarišstvo 2/93
Grimm, P., Mgr.: Miestna kultúra na Záhorí /Z referátu/ 1/93
Gronská, L., Mgr.: Máje, majálesy… 3/93
Gronská, L., Mgr.: Poverové predstavy spojené s narodením diet’at’a 2/93
Gronská, L., Mgr.: Pripravovaná expozícia v múzeu M. Tillnera v Malackách 1/93
Gronská, L., Mgr.: Svietidlá v našich domovoch, 2/93
Habovštiak, A., PhDr., CSc.: Premeny kaštieľa v Cerovej, 4/93
Hallon, P., MVDr.: Plavecký hrad, 2/93
Hanták, M., lng.: Záhorská autostráda, 2/93
Havlíček, F., Mgr.: Obuvnícke cechy na Záhorí, 1/93
Havlíček, F., Mgr.: Z histórie obce Stráže, 6/93
Horecký, J., Prof., PhDr., CSc.: Rímska stanica v Stupave, 2/93
Irša, R., PhDr.: Habánsky cintorín vo Veľkých Levároch, 3/93
Irša, R., PhDr.: Na úvod druhého ročníka, 1/93
Jamárik, V.: Cisárske manévre roku 1902, 1/93
Jamárik, V.: Kunovská šl’achta, 3/93
Janus, H.: Exlibrisy 3/93
Juza, P., Mgr.: Zabudnutá krása, 2/93 `
Kačic, L. ,PhDr.: Barok a hudba na Záhorí, 5/93
Košík, Ľ., Mgr.: Kaplnka postavená z vďačnosti, 3/93
Košík, Ľ.,Mgr.: Spomienka na P. Emanuela Cubínka, 5/93
Košík, Ľ., Mgr.: Vel’konočný benefičný koncert, 4/93
Krajčovič, R., Prof.PhDr., DrSc.: Názvy záhorských miest a obcí, 1/93
Krajčovič, R., Prof. PhDr., DrSc.: Názvy záhorských obcí – svedkovia dávnej histórie, 6/93 Krajčovič, R., Prof. PhDr., DrSc.: Svedkovia dávnej histórie, 2/93
Krajčovič, R., Prof. PhDr., DrSc.: Svedkovia dávnej minulosti, 3/93
Lacko, J.: Uctite si takýchto ľudí, 4/94
Lichard, G.: Z topografie Malých Karpát -Cesta cez Babu 5/93
Lichard, G.: Z topografie Malých Karpát -Marianka 6/93
Michalovič, P., Mgr.: Gajdoši v ľudovom rozprávaní 6/93
Michalovič, P., Mgr.: Ľudová nástrojová hudba 3/93
Michalovič, P., Mgr.: Ľudová nástrojová hudba 2/93
Michalovič, P., Mgr.: Ľudová nástrojová hudba na Záhorí 1/93
Michalovič, P., Mgr.: Michal Kútzky 6/93
Michalovič, P., Mgr.: Vinšujem Vám… 6/93
Michalovič, P., Mgr.: Zakukaua kukulenka… 4/93
Mindáš, M., Mgr.: Pomocné- vedy historické 4/93 Mind’áš,M.;Mgr:,Drahošová,V.,PhDr.,Hlavatý,J.,lng.: Výskum vo františkánskom kostole v Skalici 5/93
Novák,J.,PhDr,DrSc.: Erb obce Moravský Svätý Ján 2/93
Novák,J.,PhDr., DrSc.: Erb obce Vysoká pri Morave 3/93
Novák, J., PhDr., DrSc.: Obecný erb – Unín, 1/93
Očovský, Š.: RNDr. Ján Verešík, CSc., 2/93
Palkovič, K., PhDr., CSc.: Čo skrýva Veleš v Brodskom, 1/93
Palkovič, K., PhDr., CSc.: Geograf Michal Lukniš a Záhorie, I/93
Palkovič, K., PhDr., CSc.: Veselé príbehy z Brodského, 3/93
Palkovič, K., PhDr., CSc., Suchý, K.: Ľudové hádanky z Borinky a Záhorskej Vsi, 2/93
Pavelková, M.: Pranostiky, 2/93
Pavelková, M.: Pranostiky a príslovia, 3/93
Pavelková, M.: Príslovia, pranostiky, 1/93
Proksa, P.: O prvých školských rokoch Jána Jaromíra Boora 5/93
pet-: História sa opakuje?! 3/93
Petrovič, V. ,Mgr.: Čo s Holíčskym zámkom? 5/93
Petrovič, V. Mgr.: Dni európskeho dedičstva 5/93
Petrovič, V., Mgr.: Luhačovice – symbol česko-slovenskej vzájomnosti 4/93
Petrovič, V., Mgr.: „Objavili“ Andreja Žarnova 6/93
Petrovič, I!,Mgr.: Predsedníctvo Matice slovenskej v Skalici 5/93
Petrovič,V.,Mgr.: Palkovičove Osobnosti Záhoria 5/93
Petrovič,V.,Mgr:: Prvé dni Dočasnej vlády pre Slovensko 5/93
Petrovič,V.,Mgr.: Spolok pre podporu Pomoravia založený 6/93
Petrovič, V., Mgr.: Unín a del’ba Holíčsko-šaštínskeho panstva 4/93
Pukančíková, M.: Oslavy 250.výročia založenia holíčskej manufaktúry 5/93
redakcia: Doležalova Tragoedia po novom 4/93
redakcia: Nový edičný počin Záhorskej galérie 6/93
Slaninka, V.: Ako sa regulovala Morava 3/93
Špaček, J., PhDr: Na Heydricha cez Gbely 5/93
Špaček, J., PhDr.: Zima v známom meste 6/93
Vadkerti-Gavorníková, L.: O piesku v piesni 4/93
Vrablec, P.: Ako sa piekli vianočné oblátky v Závode 2/93
Vrablec, P.: Veľkonočný týždeň v Závode 2/93
Vrablec, P.: Zimné zvykoslovie na Záhorí. Závod 1/93 ,
Zajíček, Š., PhDr.: Barokové umenie na Záhorí 5/93
Zajíček, Š., PhDr.: Betlehemy Františka Gajdu 6/93
Zajíček, Š., PhDr.: Oslavy sv. Gorazda v Kútoch 4/93
ZajíčekŠ., PhDr.: Rozhovor s akad. maliarom Ľudovítom Hološkom 5/93
ZajíčekŠ., PhDr.: Spomienka na Jána Mudrocha 4/93
Zajíčková, M., PhDr.: Čo kraj, to kroj 3/93
Zajíčková, M., PhDr.: Dielo D. Jurkoviča na moravsko-slovenskom pomedzí 6/93
Zajíčková, M., PhDr.: Pilárikov odkaz súčasníkom 5/93
Zajíčková, M. ,PhDr.: Prví matičiari na Záhorí 4/93
Zajíčková, M., PhDr.: Spomienka na Martina Čulena v Brodskom 4/93
Zajíčková, M., PhDr.: Strom v jarnom zvykosloví ľudu 3/93
Zajíčková, M., PhDr.: Stupavčania si pripomenuli svojho rodáka 5/93
Zajíčková, M., PhDr.: Tretie Skalické dni 5/93
Zajíčková, M., PhDr.: Vplyv baroka na l’udového umenie 5/93
Zajíčková, M., PhDr.: Výstava kútnych plachiet v múzeu 6/93
Zajíčková, M., PhDr.: Záhorské stodoly 4/93