Záhorie č. 5 – 6/1993

0
812

Záhorie č. 5
PhDr. Štefan Zajíček: Barokové umenie na Záhorí
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Predstavitelia barokovej literatúry na Záhorí
PhDr. Ladislav Kačic: Barok a hudba na Záhorí
PhDr. Mária Zajíčková: Vplyv baroka na ľudové umenie
Náš rozhovor s akad. maliarom Ľudovítom Hološkom
Pavel Proksa: O prvých školských rokoch Jána Jaromíra Boora
Ľudovít Košík: Spomienka na P. Emanuela Jozefa Cubínka
Mgr. Vladimír Petrovič: Dočasná vláda pre Slovensko v Skalici
PhDr. Jozef Špaček: Na Heydricha cez Gbely
PhDr. Viera Drahošová, Ing. Jozef Hlavatý, Mgr. Miroslav Minďáš: Výskum vo františkánskom kostole v Skalici
Mgr. Vladimír Petrovič: Čo s Holíčskym zámkom…?
Rudolf Appel: Sasinek versus Anonymus
Z dobovej tlače

SPRÁVY
Predsedníctvo Matice Slovenskej v Skalici (Vladimír Petrovič)
Konštantín Palkovič: Osobnosti Záhoria, Heslár osobností Záhoria (Vladimír Petrovič)
Pilárikov odkaz súčasníkom (Mária Zajíčková)
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 1993 (Vladimír Petrovič)
Stupavčania si pripomenuli svojho rodáka (Mária Zajíčková)
Tretie skalické dni (Mária Zajíčková)
250. výročie založenia fajansovej manufaktúry v Holíči (Mária Pukančíková)

Záhorie č. 6
PhDr. Jozef Špaček: Zima v známom meste
PhDr. Mária Zajíčková: Dielo architekta Dušana Jurkoviča
Mgr. Peter Michalovič: Michal Kútzky
Náš rozhovor so spisovateľom Štefanom Moravčíkom
PhDr. Viera Drahošová: Jantárová cesta na Záhorí
PhDr. Rudolf Krajčovič, DrSc.: Svedkovia dávnej histórie
O čom hovoria kroniky
Mgr. František Havlíček: Z histórie obce Stráže
Z dobovej tlače
Ján Beňo: Vzácny rozprávkar z Prieval
Mgr. Peter Michalovič: Gajdoši v ľudovom rozprávaní
Mgr. Peter Michalovič: Vinšujem vám…
PhDr. Štefan Zajíček: Betlehemy Františka Gajdu v Skalici

SPRÁVY
Nový edičný počin Záhorskej galérie (-red-)
Spolok pre podporu Pomoravia (Vladimír Petrovič)
Objavii Andreja Žarnova (Vladimír Petrovič)
Výstava kútnych plachiet v múzeu (Mária Zajíčková)