piatok, 23 februára, 2024

Bibliografia XXVI. ročníka (2017) časopisu Záhorie

Antálková, Marcela: Pamätná tabuľa v Brodskom. 6, 2017, s. 29. Bača, Robert, PhDr.: Karol Andel a Skalica (K 120. výročiu narodenia a 40. výročiu úmrtia). 1, 2017, s. 7-9. Bača, Robert, PhDr.: Kto bol Ferenc Mezey?...

Záhorie 6/2017

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Farnosť Kúty a jej duchovní v 19. storočí Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD.: Ľudové kožuchy v zbierkach Záhorského múzea v Skalici PhDr. Mária Zacharová: Malacký pivovar PhDr. Viera Drahošová: Skalické obdobie Miroslava Syllu PhDr....

Záhorie 5/2017

PhDr. Richard Drška: Skalické radnice Mgr. Veronika Chňupková: Z histórie detského domova v Holíči Mgr. Terézia Pavlásková: Ferdiš Juriga a Zohor Mgr. Denisa Fulmeková: Náš rozhovor s jubilantkou Máriou Kráľovičovou Mgr. art. František Tomík:...

Záhorie 4/2017

Mgr. Terézia Pavlásková - Ing. Jozef Pavlásek: Kováči v Zohore Mgr. Veronika Chňupková: K patrocíniu kaplnky v holíčskom kaštieli PhDr. Alena Bartlová, CSc.: Skalica ako centrum kultúry a politického života na Záhorí pod taktovkou dr. Pavla...

Záhorie 3/2017

PhDr. Richard Drška: 800. výročie prvej písomnej zmienky o Skalici PhDr. Viera Drahošová: Významné obdobia Skalice PhDr. Alena Bartlová, CSc.: Skalica ako centrum kultúry a politického života na Záhorí pod taktovkou dr. Pavla Blaha (I. časť) Ing....

Záhorie 2/2017

Mgr. Božena Juríčková: MUDr. Pavel Blaho a jeho iniciatíva v kontexte slovenského výtvarného diania na prelome 19. a 20. storočia Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Hora omilostenia? Ing. Jozef Pavlásek: Pracovný tábor v Lábe...

Záhorie 1/2017

PhDr. Viera Drahošová: Na úvod 26. ročníka PhDr. Mária Zacharová: Sklárne v Malých Karpatoch PhDr. Robert Bača: Karel Andel a Skalica MUDr. Dagmar Kanisová: Málo známa Chvojnica PaedDr. PhDr. Peter Mráz, PhD.: Skalica ako...