Záhorie 4/2017

0
346
Kaplnka sv. Urbana pri Borskom Svätom Jure zo začiatku 18. storočia. foto: PhDr. Richard Drška

Mgr. Terézia Pavlásková – Ing. Jozef Pavlásek: Kováči v Zohore
Mgr. Veronika Chňupková: K patrocíniu kaplnky v holíčskom kaštieli
PhDr. Alena Bartlová, CSc.: Skalica ako centrum kultúry a politického života na Záhorí pod taktovkou dr. Pavla Blaha (II. časť)
Štefan Horský: Devínske Jazero
Mgr. Štefan Papp: Krátke životné zastavenie F. V. Sasinka v Radošovciach
PhDr. Robert Bača: Neznáme fotografie Ing. Štefana Janšáka

Nové knihy / Správy
Odborný seminár Skalica 1217 – 2017 (Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD.)
Výstava Ivana Galamboša v Holíči (Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD.)
Ďalšia osobnosť Záhoria má svoju pamätnú tabuľu (Mgr. Gorazd Rosa)
Monografia Chropova (Mgr. Ľudovít Košík)
Cena pre časopis Záhorie (redakcia)